Toezichthouder treedt niet op tegen misleiding door woningcorporaties 

Professor Conijn: ‘Die 17 miljard euro vermogen? Dat is fictie’ 

Woonin verkoopt nog steeds sociale huurwoningen. Dit huis aan de Cederstraat in Ondiep staat voor 405.000 euro te koop

De toezichthouder op woningcorporaties neemt geen strafmaatregelen tegen de Utrechtse corporaties. Zij presenteerden in maart misleidende cijfers aan de Utrechtse gemeenteraad. En verzwegen hun grote vermogen.

De misleidende en incomplete cijfers worden ingezet om 10,6 miljoen euro van de gemeente los te krijgen.

Nu is er een professor die het voor de woningcorporaties opneemt. Hij zegt dat ze geen cent eigen vermogen hebben, terwijl de corporaties barsten van het geld. Begrijpt u het nog?

De Autoriteit Woningcorporaties, de toezichthouder, laat De Nuk weten geen bezwaar tegen de onjuiste informatievoorziening te hebben.  

De overheidsinstelling schrijft ons: ‘De Autoriteit ziet vooralsnog geen reden om zich als toezichthouder hier een rol te geven.’ 

In een zogeheten ‘huishoudboekje’ presenteerden de corporaties Woonin/Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH, Cazas en Habion afgelopen maart verliezen. Terwijl in hun officiële jaarverslagen positieve cijfers zichtbaar zijn. Over 2022 maakten zij samen een winst van 323 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg 17 miljard. De meeste jaarverslagen over 2023 zijn nog niet gepubliceerd. 

Als bewijs van hun slechte financiële situatie stuurden zij de gemeenteraad een zogeheten ‘huishoudboekje’, in een infographic. Daarin staat dat Woonin/Mitros -de grootste Utrechtse corporatie- in 2022 een negatief jaarresultaat boekte van 43,9 miljoen euro. Dat cijfer zou de armlastigheid van de Utrechtse corporaties bewijzen. In het ‘huishoudboekje’ worden investeringen, tegen alle accountantsregels in, in één jaar afgeschreven. 

Wat vindt de toezichthouder hiervan? 

In een officiële reactie aan De Nuk schrijft toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties: ‘De infographic geeft aan resultaat en niet verlies. Voor zo ver wij kunnen zien. Als de context waarbinnen dit cijfer is bepaald, duidelijk wordt gemaakt, is het niet misleidend.’  

De toezichthouder is in dit antwoord onduidelijk. In welke ‘context’ de Utrechtse gemeenteraad misleidende cijfers moet begrijpen, schrijft de toezichthouder niet.  

Namens haar managers en directeuren stuurt voorlichter Ilse van der Poel van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) ons antwoord op enkele vragen.  

Mag een corporatie in een ‘huishoudboekje’ andere normen hanteren dan in jaarverslag en jaarcijfers?  

Autoriteit Woningcorporaties: ‘Een corporatie kan naast de verantwoording in de jaarrekening in andere producties de cijfers op een andere manier presenteren, als ze de indruk heeft dat dit inzicht verhogend is.’  

Waarom gaan toezicht houdende ambtenaren akkoord met het verstrekken van onjuiste cijfers aan de gemeenteraad?  

De AW: ‘Het gaat hier om informatie waarbij de corporatie de indruk heeft dat deze het inzicht vergroot. Het is aan de gemeente zelf om dit al dan niet te onderschrijven. Voor de gemeente is ook de openbaar beschikbare jaarverantwoording beschikbaar.’ 

Mogen corporaties zonder nadere uitleg drie investeringsposten een ‘uitgave’ noemen?  

Ook hier geeft de Autoriteit Woningcorporaties geen helder ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord: ‘Het betreft een presentatiewijze waarop de in en uitgaande kasstromen zijn weergegeven. Het betreft de kascijfers voor financiering.’ 

Conclusie. De Autoriteit Woningcorporaties:

-maakt niet duidelijk hoe misleidende jaarcijfers in ‘huishoudboekje’ moeten worden begrepen. 

-heeft geen bezwaar tegen andere jaarcijfers dan die in de jaarverslagen zichtbaar zijn. 

-treedt niet op tegen de presentatie van valse cijfers.

-vindt dat niet de Autoriteit, maar de Utrechtse raad en het gemeentebestuur zélf moeten optreden tegen cijfermanipulatie.

… Houdt toezicht op hun financiële beheer… 

Welke rol heeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW)? Op haar website lezen we de doelstelling: ‘De AW ziet erop toe dat woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De AW houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De AW kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder.’ 

Wat heeft Utrecht in wooncrisis aan deze toezichthouder op de woningcorporaties? We kijken naar het recente verleden.

Want hoe trad de toezichthouder de afgelopen jaren in Utrecht op? De Autoriteit Woningcorporties ging in 2018 akkoord met de verkoop van 252 sociale huurflats op Kanaleneiland voor 0 euro. Verkopers? De corporaties Mitros en Portaal. Gevolg: Qatar en Crédit Suisse gingen er met meer dan twintig miljoen euro van door. Maatschappelijk geld dat in sociale woningen zat. Belangenverstrengeling tussen beleggers en corporatie-functionarissen liet de toezichthouder ongemoeid. Ook streed de AW een lange juridische strijd tegen huurders in de binnenstad die niet wilden dat hun woningen aan belegger van Mourik verkocht werden.

Gemeenteraadslid Gert Dijkstra (EenUtrecht) stelde met twee collega’s een reeks vragen over de corporatiecijfers.

Dijkstra: ‘Met hun voorlichting aan de raad verhullen de corporaties de waarheid over hun financiële gezondheid. Stop daar mee, is mijn pleidooi. Probeer niet met rekentrucjes je financiële verantwoordelijk te ontduiken. Het is onjuist dat de toezichthouder -die de burger zegt te beschermen- de corporaties niet corrigeert.’  

Wat vinden Utrechtse huurders van de boekhoudkundige uitwassen bij de Utrechtse corporaties?  

Ruud Geraets is een voormalig huurder van een Mitros-woning. Tegenwoordig huurt hij van belegger van Mourik, nadat Woonin/Mitros honderden huurwoningen, waaronder die van Geraets doorverkocht. Hij nam kennis van de misleidende informatie die de corporaties aan de gemeenteraad verstrekten.  

Geraets reageert op de lijdzame Autoriteit Woningcorporaties: ‘Ik herinner me een hoogleraar Veiligheid & Rampenbestrijding uit Delft. Hij zei: burgers denken dat de toezichthouders ons allen tegen bedrijven en overheid beschermen. De werkelijkheid is andersom. Toezichthouders zijn er om bedrijven en de overheid tegen burgers te beschermen. Dat gaat hier zeker op.’ 

‘Er blijft geen geld over bij de woningcorporaties’  

Professor Johan Conijn is gezaghebbend in de woningcorporatiesector. Hij is directeur ‘woningcorporaties’ bij Finance Ideas, een consultancyfirma met een miljoenen onzet. Finance Ideas zit aan de Weg der Verenigde Naties, bij de brug over het Merwedekanaal. Conijn werkt voor de overheid, de corporatiesector en de vastgoedwereld. Hij was werkzaam voor Ortec, de financiële consultant die in een rapport voor de gemeente Utrecht de corporatie-miljarden stil hield. Johan Conijn combineerde zijn overheidsadvies- en commerciële werk altijd met wetenschappelijke functies aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is hij daar emeritus hoogleraar. 

Professor Johan Conijn: ‘Er blijft geen geld over bij woningcorporaties’

Johan Conijn staat De Nuk telefonisch te woord. Hij ontkent de winstcijfers die in de jaarverslagen van de vijf Utrechtse corporaties zichtbaar zijn. 

Utrechtse corporaties maken flinke winsten en hebben een enorm vermogen, blijkt uit hun jaarverslagen. 

Conijn: ‘Nee, er blijft geen geld over bij woningcorporaties.’ 

Uit de jaarverslagen 2022 blijkt een jaarwinst van 323 miljoen. 

Conijn: ‘Als er winst is, hebben de corporaties dat volledig nodig voor de verduurzaming en de verbetering van de woningen.’ 

En de enorme vermogens van 17 miljard euro? 

Johan Conijn: ‘Het vermogen van de corporaties is gebaseerd op de marktwaarde als alle woningen aan een belegger zouden worden verkocht. Het vermogen van woningcorporaties is lucht. Die 17 miljard is fictie.’  

Kunt u dat uitleggen? 

Conijn: ‘Het is niet de bedoeling dat woningcorporaties al hun woningen verkopen, dus stelt dat vermogen in stenen niets voor.’ 

De afgelopen jaren werden in Utrecht duizenden sociale huurwoningen verkocht. Landelijk zelfs honderdduizend. 

Conijn: ‘De afgelopen jaren is er veel minder verkocht.’ 

Diverse accountants hebben kritiek op hoe corporaties leken informeren over hun rijkdom. 

Conijn: ‘In de corporatiesector wordt het vermogen bepaald op basis van de wet en de regels van de accountants.’ 

De Nuk onderzocht de Woningwet en diverse ambtelijke circulaires van Haagse ministeries op het punt van financiële verantwoording. De ‘huishoudboekjes’-methode wordt nergens genoemd. 

Manipulatie met de boekhouding 

Woonprotest Utrecht strijdt ‘voor meer betaalbare woningen en woonzekerheid voor iedereen.’ Huizen zijn er ‘niet om zo veel mogelijk winst mee te maken’, stelt de groep. 

Thijs de Bekker van Woonprotest over de rekenmethode van de corporaties in het ‘huishoudboekje’: ‘Huurders betalen twintig jaar huur, terwijl er geen onderhoud wordt gepleegd. Als de corporatie dan eindelijk wel iets aan onderhoud doet, schrijven ze dat bedrag in één keer af. Ik noem dat manipulatie met de boekhouding. Dit zou niet moeten mogen. Het is niet ethisch wat ze doen.’ 

Wat vinden jullie van de toezichthouder die hier niet tegen optreedt? 

De Bekker: ‘De toezichthouder komt op voor het kapitaalsbelang van de corporaties. Ze zouden de huurders moeten beschermen. Huurders en woningzoekenden vormen de kwetsbare doelgroep van de woningcorporaties. 

De Autoriteit Woningcorporaties geeft zo ruim baan aan onvoorstelbaar gegoochel met cijfers. Ze werken mee aan misleiding van gemeenteraad en stadsbestuur.’   

Laat uw reactie achter

Reactie

10 reacties

 • EV schreef:

  ‘… er blijft geen geld over bij woningcorporaties.’ Klopt. Daar zorgen de corporatiemanagers wel voor. En passant nog even bedelen voor 10 miljoen gemeenschapsgeld; het is bij de beesten af. Bedankt dat je de Utrechters blijft informeren over deze praktijken, Cees.

 • Michael Schuurmans schreef:

  Hmmm… verduurzaming en onderhoud zie ik slechts gebeuren als er sociale huurders vertrekken. Dan komt er een klusjesteam voor dat ‘onderhoud’… en als het klusjesteam is verdwenen, verdwijnt een sociale huurwoning ‘gezellig’ mee. Kortom: een stierepoepverhaal!

 • Huurder schreef:

  Welke verduurzaming ?
  Welk onderhoud ?
  Huurverhoging, dat dan weer wel.

 • A. L. Brecht schreef:

  Klopt er blijft geen geld over. Gaat wel op aan drugs, jachten, privejets, pied a terres, eigen persoonlijke vastgoed (doe eens onderzoek naar oud wethouder v. Eijk) , dure wijnen, dikke tesla’s, en maseraties…….. het is maffia . Dit is een zaak van de landelijke overheid, die moet ingrijpen, en het regionale bestuur als incompetent beschouwen en van deze bestuurlijke functie afhouden. Dit is een zaak van justitie, ik denk dat het zaak is dat er een groepszaak wordt opgezet namens álle sociaal huurders richting álle sociaal verhuurder i.v.m. oplichting, wanprestatie, opzettelijke onnodige verkoop, gentrificatie, en verzieking van de sociale huurmarkt. Ook kan hen aangerekend worden dat zij gezamenlijke kartelafspraken maken. Huizen worden opgeleverd met schimmel, scheuren, onleefbaar, gehorig tot en met. Jarenlange achterstallig onderhoud (glaswol isolatie verteert na 30 jaar (geluids/warmteisolatie) en dient vervangen te worden. Mensen die een zwembad in huis hebben bij woonin als het begint te regenen. Mensen die gek worden van de SSH bewoners ivm geluidsoverlast, Mensen die geschoffeerd worden door portaalmedewerkers in hun eigen gehuurde woning, op onbeschofte wijze, en waar schandalig gehorige huizen werden opgeleverd met enorme asociale probleemtypes erin (drugs/alcohol gerelateerd) in Odijk , waar inmiddels al 4 mensen in de flat binnen 2 jaar na oplevering vanwege de overlast zijn verhuist en doen hier niets mee. mensen wier wtw/warmtepomp units nieet functioneren omdat de vervangende filters van inferieure chinese kwaliteit zijn ipv de originele filters , waarvan de debietregeling en de terugslagkleppen niet zijn ingeregeld , stroom verkeerd is aangesloten ( fasen x 220) , waar mensen gek worden van het gebrom van niet goed functionerende warmtebronnen en waarvan de zonnepanelen niet of half werken omdat het 2e hands zonnepanelen waren die op nieuwe appartementen werden gezet……. die niets of nauwelijks iets leveren aan energie, maar waarvoor wel betaald wordt. het is werkelijk geboefte van de hoogste orde. Niet alleen de staf, nee ook het geboefte dat voor ze werkt en bij de mensen thuis komt en mensen letterlijk als stront behandelen, asociale bekken, vloeken, boeren, spullen omlopen en slopen.. het is echt . zum kotzen bij die organisaties. Sociale huur moet overgenomen worden door de gemeente, het moet afgelopen zijn. Sociale huur mag nooit een speculatief onroerend goed zijn, maar standvastig, van hoge kwaliteit en zeker 50 procent aandeel hebben in grote steden zodat iedereen een plek kan krijgen in onze maatschappij.

 • Yvonne Hessel schreef:

  Een ding hebben de corporaties geleerd. Niet in Maserati’s gaan rijden en opvallende megalomane projecten vermijden (het verdienmodel is niet veranderd). Met ondoorzichtige boekhouding werken en net doen of je arm bent.

  Ik hoorde een directeur afgelopen week stellen, wij zijn een Stichting! Dus geen winst. Feit: Utrechtse corporaties hebben duizenden woningen verkocht en vele sociale huurwoningen geliberaliseerd. Intussen is het onderhoud zwaar verwaarloosd. Toestanden die vooroorlogs zijn, schimmel, enkel glas, ratten….niet reageren op klachten.
  Nog een curieus feit is de leegstand van corporatiewoningen! Eén jaar leegstand komt veelvuldig voor.

  Als raadslid vroeg ik waarom corporatieswoningen uitgezonderd zijn van de leegstandsverordening. Daar kreeg ik niet echt antwoord op. In documenten vond ik als reden, dat corporaties worden uitgezonderd, want die zijn om de woningzoekende te bedienen. Dus die laten woningen niet langdurig leegstaan.

 • P. Binkhorst schreef:

  ‘In de corporatiesector wordt het vermogen bepaald op basis van de wet en de regels van de accountants.’ Dit gaat mijn pet te boven. Je bent stinkend rijk maar hebt geen vermogen. Zo leer je elke dag weer.

 • Arie van Doesburg schreef:

  mevrouw @yvonneHessel trekt een hele grote broek aan. Als mensen bij haar aankloppen krijgen ze als antwoord: helaas ik kan niets voor u doen, te weinig tijd. Keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer. Dit is niet eenmaal gebeurd, telkens. Dus mevrouw Hessel. U behoort ook tot die kliek die niets doet , en alleen maar praat. Hier is ACTIE Nodig. Het wordt tijd dat huurders massaal opgetrommeld worden en de straat massaal opgaan , desnoods met wilde demonstraties en acties. Het verschil tussen arm- en rijk en de kansen die mensen hebben is veel en veel te groot. Gentrificatie en de kloof tussen arm en rijk is een aaneengroeiend kankergezwel . Pandjes/huisbazen die als demagogische hitlertjes rondlopen mensen kapot maken, geld afhandig maken. De armsten lijden weer net zo als in de jaren 30 voor de oorlog> mijn vader zei het nog net voor zijn dood : Meisje , ik zie hetzelfde exact weer terugkeren, jullie zullen alle zeilen bij moeten zetten om dat tuig een lesje te leren”……. een man met bijna 100 jaar ervaring vlak voor hij stierf. Laten we naar deze wijze woorden luisteren . En dit (politieke) en financiele TUIG een lesje leren. Het wordt tijd dat er een actiegroep komt met juristen erbij die huurders beschermd. Corporaties moeten een stop krijgen op automatische incasso … laat iemand bij de banken maar ‘per ongeluk ‘ een fout maken en een paar maanden de automatische incasso maar niet werken. Zorg maar voor werkgelegenheid binnen die organisatie, maar vooral voor paniek… paniek. dat is wat er nodig is. Meneer kip is een volgevreten rijke zak die notabene in het openbaar in kranten zijn eigen huurders, we hebben het hier over mensen ‘paupers die geen recht hebben om een huis van 4 ton te bewonen” noemden… Het grote geld wint dus van de ethiek en de moraal………. De moraal en de eerlijkheid dat mensen het recht hebben om te wonen waar ze willen in rust en harmonie. Of dat nu in Utrecht Centrum is, of in Tjiesterkstradeel, het maakt niet uit. Mensen zijn mensen. Het ene mensenleven is niet meer waar dan het andere. Nu is de maatschappij weer in klassen ingedeeld. op feodale wijze. Ziek, en terug van weggeweest. De moderne middeleeuwen. Straks moeten wij mensen in de zeeheldenbuurt nog vragen of wij wel door hun straten mogen lopen zoals vroeger. Er zijn nu gated streets en communities. Om ziek van te worden. En wie hebben hier voor gezorgd? precies. diezelfde potentaten die in die gemeenteraden en besturen en landelijke politiek zitten met hun tig huizen, omdat zij zelf alleen huisjesmelkers zijn en hun huis verhuren als bnb en aan studenten.Geen scheiding van machten dus. dát is het probleem. Infiltratie via belangenverstrengeling. Men houdt elkaar in de greep door allerlei smerige zaakjes. Politiek én verhuurders.

 • Conijn telg schreef:

  En dat te bedenken dat Conijn een echt Oud-Katholieke familienaam is……… Oud katholieken staan er om bekend dat zij enorm voor gelijkwaardigheid zijn en eerlijke verdeling .(tov rooms katholieken) .> dat Conijn zo in de verdediging schiet op de verkeerde manier is een trap naar de voorouders van deze familie.

 • Toine Goossens schreef:

  Johan Conijn is een zeer kleinschalige deeltijd hoogleraar. Dat doet hij aan de kleinste universiteit van Nederland, ASRE met 29 medewerkers. ASRE biedt post academische scholing aan voor mensen die in de onroerend goed sector werken.

  De antwoorden van Conijn op de vragen van Cees zijn manipulatief, misleidend en niet waar. Hij liegt. Dan ga je op zoek naar zijn achtergrond. Dan raadpleeg je Linkedin en ziet dat hij die achtergrond daar verbergt. Slechts zijn commerciële functies sinds 2010 zijn daar te zien. Dat is volstrekt ongebruikelijk. Wat heeft Conijn te verbergen?
  https://www.linkedin.com/in/johan-conijn/?originalSubdomain=nl

  Cees schrijft dat Conijn zeer gezaghebbend is in de corporatie wereld. Op grond waarvan, en waarom verbergt hij dat? Zo is hij directeur geweest bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het CFV is opgegaan in de Aw. Reageert de Aw daarom zo vaag en nietszeggend op de vragen van Cees?

  Een toezichthouder die overstapt naar het geven van commerciële financiële adviezen. Ongehoord, daar zit een luchtje aan.

 • Yvonne Hessel schreef:

  @Arie van Doesburg, deze meneer is mij onbekend en andere raadsleden kennen deze meneer ook niet. Het is ongebruikelijk om een raadslid keer op keer op keer op keer te benaderen. Hij vermeldt ook niet waarmee, dat zou zijn geweest. De grote broek die ik volgens hem aantrek is mijn kritiek op woningcorporaties. Mijn argumenten zijn inhoudelijk en toetsbaar. Verder complimenten voor Cees Grimbergen, wat een onthullende artikelen. Sommige corporaties beginnen beetje bij te draaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *