Raadsdebat De Machinerie

Gelukkig zijn er nog een paar Columbo’s in de Utrechtse raad

Artist impression van De Machinerie.

Een raadslid dat gewoon zijn werk doet wordt Columbo genoemd. Met zijn “speurwerk” wordt vervolgens niets gedaan.

Een wethouder maakt 167.000 euro over, heeft geen idee uit welk potje maar hoeft van de raad niet per direct een antwoord te geven. Dat zien we later wel. Inmiddels is het geld wel uitgegeven.

Een raadsbesluit wordt niet uitgevoerd en raadsleden vinden dat geen onderwerp voor een debat, waarmee duidelijk wordt hoe serieus de controlerende functie wordt genomen.

Misschien helpt het om de stukken eens in te zien” adviseerde CDA-raadslide van Waveren een collega. Dat daar niet op gereageerd werd zegt veel.

De Utrechtse raad trok op 19 december 3,5 miljoeneuro uit voor De Machinerie. Voorwaarde was dat het beoogde centrum voor beeldcultuur een coöperatieve vereniging zou worden. Twee maanden na het raadsbesluit werd De Machinerie een stichting. Dat kwam pas driekwart jaar later aan het licht duidelijk tijdens een overleg met raadsleden en De Machinerie.

Wie vuurwerk verwachtte, kwam bedrogen uit

De gemeenteraad en zelfs  wethouder Anke Klein was van deze wijziging niet op de hoogte. “Ongehoord en fundamenteel onjuist”, oordeelde VVD-raadslid Marijn de Pagter en vroeg met een aantal coalitiepartijen een debat aan. Dat debat vond afgelopen donderdag plaats. Wijziging van een raadsbesluit zonder medeweten van de raad? Wie vuurwerk verwachtte, kwam bedrogen uit.

Sommigen vonden de sop de kool niet waard. Dat bleek al snel uit de uitlatingen van Student en Starter en PvdD dat deze zaak ook best in een commissievergadering behandeld had kunnen worden. Met de toevoeging dat de aanvragers van het debat toch al tegen De Machinerie waren. Waarmee luchtig voorbij werd gegaan aan de essentie van het debat. Mag een raadsbesluit gewijzigd zonder inbreng van de raad? Dat mag, zo bleek uit het vervolg.

Want wat was nou eigenlijk het verschil tussen een stichting en een vereniging? De Pagter legde het bij aanvang van het debat uit: bij een stichting wordt het veel lastiger voor derden om in te treden. En dat was een voorwaarde van de raad. Van Waveren (CDA) had de statuten van Stichting De Machinerie bekeken en zag daarin geen enkele garantie voor de toetreding van derden.

Biedt een stichting meer ruimte voor sponsors en donateurs?

De wethouder sprak dat niet tegen: het moest allemaal nog goed uitgezocht worden. Wel wist ze te vertellen dat de stichtingsvorm meer ruimte voor sponsors en donateurs biedt.

Marijn de Pagter; “Het wordt lastiger voor derden om toe te reden.”

Nee, zei De Pagter, er zijn genoeg voorbeelden van coöperatieve verenigingen waar sponsors en donateurs ook bijdragen. De wethouder ontkende ook dit niet maar onderstreepte dat de keuze voor de rechtsvorm bij de initiatiefnemers ligt.

En passant liet ze weten dat het zomaar toelaten van derden ook bezwaren had. “Dan krijg je een gedwongen huwelijk.”

Ellen Bijsterbosch: “Alle vertrouwen in het college.”

Ellen Bijsterbosch ( van coalitiepartij D66), eerder liet ze aan De Nuk weten dat derden altijd moeten kunnen toetreden in het project, zag het probleem niet. Ze complimenteerde Van Waveren ermee dat hij als een ware Columbo de statuten van de stichting had opgevraagd. Toch was er bij haar geen twijfel dat dit een goede keuze was. Ze zag de verdere uitwerking  van het college met vertrouwen tegemoet. En dat wethouder noch gemeenteraad op de hoogte waren gesteld van wijziging van de rechtsvorm? Ach.

Melody Deldjou Fard (Groenlinks) zag evenmin een probleem. “Het is niet aan de raad om de rechtsvorm te bepalen, dat is aan de initiatiefnemers. Dat zij  tot een stichting wilde komen is een keuze waar ik achter kan staan. Verder moet de zaak nog uitgediept worden en wacht ik de stukken af.”

Melody Deldjou Fard: “De rechtsvorm is aan de initiatiefnemers”

Van Waveren, je bent Columbo of niet, was er achter gekomen dat er inmiddels 167.000 euro was overgemaakt op de rekening van de stichting. Is dat onderdeel van die 3,5 miljoen subsidie, wilde hij weten. Zo niet, dan zag hij het beeld van een bodemloze put.

De wethouder moest het antwoord schuldig blijven. Ze zou het uitzoeken. Mogelijk eind van het jaar. Want vanwege het virus was het voor ambtenaren echt moeilijker om hun werk te doen. Van Waveren ging niet akkkord. Onder dreiging van een WOB wilde hij zo snel mogelijk antwoord. “Het is simpel een kwestie van papieren uitdraaien.”

Wethouder Anke Klein: “Ik zoek het uit.”

Die anderhalve ton leidde tot een korte discussie tussen van Waveren en Deldjou Fard. Wat vond zij er van dat er al 167.000 is uitgekeerd en er nog van alles moeten worden uitgediept? Of maakte het haar allemaal niet uit, want ach het is cultuur en het zal wel goed komen.

“Absoluut niet” reageerde Deldjou Fard. “Wij vinden cultuur juist heel waardevol en willen dat heet heel goed gaat met cultuur Ik heb nog niet uitvoerig de afspraken van het college bij ons gehad. Dus dat wacht ik af.“

Van Waveren adviseerde daarop de Groenlinks-fractie om de stukken in te zien. “Dat helpt misschien om een goed beeld te krijgen wat er speelt.”

Van Waveren: “Misschien even de stukken lezen?”

De woordvoerder van Groenlinks gaf aan hier niet op te willen reageren.

Terug naar de aanleiding van het debat. De wethouder gaf aan het begrijpelijk te vinden dat zij niet door de ambtenaar was geïnformeerd. “Pas als alles was uitgewerkt, zou die informatie relevant voor haar zijn.”

Een motie van De Pagter om het raadsbesluit van 19 december 2019 over de investeringsbijdrage aan De Machinerie onverkort uit te voeren en de investeringsbijdrage alleen toe te kennen als er een coöperatieve vereniging wordt opgericht, werd door de wethouder ontraden.

Dat was niet nodig, want slechts VVD, CDA, PVV, SP en Stadsbelang bleken voor te stemmen.

Op de Nuk had Henk Westbroek het over de ruggegraatloosheid van de gemeenteraad. Cees Grimbergen sprak eerder ten aanzien van de grondspeculatie bij de Merwedekanaalzone over “volstrekte incompetentie” van de gemeenteraad.

Met coalitiepartijen aan de leiband werd het een comfortabele sessie voor de wethouder

Het debat van afgelopen donderdag was een mooie toetssteen voor deze kwalificaties. Het verwijt dat het debat er was gekomen omdat de aanvragers nou eenmaal tegen de Machinerie waren, was opmerkelijk. Je kan het ook anders zeggen: dat de coalitiepartijen hoe dan ook voorstander zijn van De Machinerie was  voor hen kennelijk een reden om met dédain, onkunde en desinteresse de vergadering in te gaan. Met de coalitiepartijen aan de leiband van het college werd het een comfortabele sessie voor wethouder Klein. Toch benieuwd wanneer haar ambtenaren kunnen aangeven waar die 167.000 euro vandaan komt. Gelukkig zijn er nog een paar Columbo’s in de raad.

Laat uw reactie achter

Reactie

19 reacties

 • Arnold schreef:

  Zowel Westbroek als Grimbergen hebben gelijk: een incompetente raad zonder ruggengraat.

 • Cor Jan schreef:

  Ach, de Uithoflijn leidde ook slechts tot enige opwinding. Dankzij D66 en Groenlinks.

 • Albert schreef:

  Goed verhaal. Een groot deel van de raad beschikt niet over de kennis om de dossiers te doorgronden. Het zijn koekebakkers die het bij een echt bedrijf nog geen maand volhouden. Zelfs als het om 3,5 miljoen euro gemeenschapsgeld gaat, worden ze niet wakker.

 • Jolanda schreef:

  Dus niet meer stemmen op ruggegraatloze partijen…

 • Stef schreef:

  Er wordt 167.000 euro overgemaakt en de wethouder weet niet uit welk potje dit komt. En de meerderheid van de partijen vindt dit geen enkel probleem. Wat moet je nog meer zeggen?

 • Erica van Werken schreef:

  Alles wordt uit de kast gehaald om de onbetamelijke graaimentaliteit van Rianne Brouwers en haar volgelingen te rechtvaardigen. Met name totale onverschilligheid.

 • Ron schreef:

  De raad sprak zich in totaal 3 keer uit. Om te verbieden dat de Singel – anders dan door bruggen- overkluist zou worden. De uitbater van Hoog Catharijne wilde juist een brede overkluizing . De raad kon er ook in dit geval prima mee leven dat haar eigen besluiten niet serieus genomen werden. De tragiek is dat Utrecht keer op keer een Gemeenteraad krijgt die met name geïnteresseerd is in de samenstelling van haar eigen bitterballen.

 • Henk Westbroek schreef:

  Liefde voor cultuur bestaat niet binnen de gemeenteraad, liefde voor de graaicultuur evident wel.

 • EchtUtrechtse schreef:

  Ja lachen en dan zo’n Ellen Bijsterbosch van pretpartij D66 die een paar weken geleden nog pro forma voor de buhne vraagtekens plaatst, maar nu het probleem niet ziet. De Utrechtse gemeenteraad: wassen neus!

 • Drs. C. Nijntje schreef:

  Naïviteit, opportunisme en onkunde. Over columbo gesproken, eindelijk weer eens een verslag uit de gemeenteraad en een aanvulling in dit inmiddels schandalige dossier over de Machinerie: de arrogantie van de macht, het teveel aan geld, de ongeïnteresseerde gebrekkige kennis van zaken, de macht van de anonieme ongekozen ambtenaren en hun netwerk. Wie of wat zou hier nu moeten ingrijpen. Biden en Harris indachtig: de kiezer natuurlijk.

 • Fred schreef:

  Onnavolgbaar dit raadslid van Groenlinks: de rechtsvorm is aan de initiatiefnemers. Waarom dan de de eerdere uitspraak van de raad?
  Onnavolgbaar deze wethouder van D66: Bij een vereniging loop je het risico van een verstandshuwelijk? Waarom dan de eerdere uitspraak van de raad?
  Had de oppositiepartij de Partij van de Arbeid nog wat te zeggen eigenlijk? Zo te lezen niet. Ach, stelt ook al jaren niets voor.

 • Wopke schreef:

  De dames E. Bijsterbosch ( D66) en M. Fard (Groen Links) – gesteund door het studentenpartijtje en de Partij de partij voor de dieren – maken duidelijk dat het blijkbaar niet noodzakelijk is om in de Utrechtse gemeenteraad de schijn van een redelijke argumentatie op te houden. Kleuterklasniveau.

 • K.Mul schreef:

  Toch maken de meiden van Groen Links en D66 duidelijk dat er ook vrouwen zijn die niks in de politiek te zoeken hebben. Net als mannen natuurlijk.

 • Bernard Tomlow schreef:

  Kom net uit Curaçao. De Algemene Rekenkamer daar heeft vastgesteld dat de bestuurders lak hebben aan de dwingende regelgeving van openbare bestedingen. Veelal waren de dossiers niet te controleren. Allerlei afwijkende opdrachten waren in strijd met de wet.Dikwijls krijg ik daar het verwijt dat het in Nederland ook niet altijd klopt. Ik heb nou een goed voorbeeld.

 • Ronald Smit schreef:

  Een raadsbesluit wordt zonder medeweten van de raad veranderd. En dan zijn er nog nog fracties die dat geen reden voor een debat vinden. Wat doen je dan in godsnaam nog in die raad?

 • Linda schreef:

  Wie kan je tegenwoordig nog wel vertrouwen. Ik schrik hier erg van, dat er zo met gemeenschapsgeld omgegaan kan worden zonder enige verantwoording te hoeven afleggen. Dat doet maar. Dat bleek al uit de gigantische vertragingen en begrotingsovertredingen bij de Uithoflijn.

 • Eddo schreef:

  Het zijn kinderen die geen stukken meer lezen uit onkunde of laksheid. Verdelen gemeenschapsgeld alsof het knikkers zijn. Als kind wisten wij precies voor en van wie de knikkers waren die in de pot zaten. Zij weten dat niet eens. Weg ermee!

 • Elsbeth Koning schreef:

  Als je de gemeenteraad volplempt met mensen die als meest in het oog springende kwaliteit de eigenschap hebben dat ze vrouw, man, transgender, jong, immigrant of van kleur zijn? Dan krijg je deze beschamende vertoningen.

 • Ruud Gubbels schreef:

  Krijgen we eenzelfde affaire als met De Winkel van Sinkel? Dat zou ook met veel subsidie en een laag verkoopprijsje een Cultuurtempel worden. Toevallig ook voor het Nederlands Filmfestival. Er is één heel veel beter van geworden en dat was niet het Filmfestival.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *