een nieuwe knip

Geen auto’s meer over Vaartsche Rijnbrug naar Ledig Erf

 • Door Redactie
 • |
 • 22 november 2023
 • |
 • 1 reactie

Impressie

Automobilisten die naar de binnenstad willen krijgen te maken met weer een nieuwe knip. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk wil dat de Vaartsche Rijnbrug bij het Ledig Erf geheel autovrij wordt. Bedoeling is dat de locatie veiliger en overzichtelijker wordt voor fietsers en voetgangers.

Het idee hiervoor stamt al uit 2021, maar nu ligt er een concreet plan waarover de gemeenteraad zich later dit jaar buigt.
Het Ledig Erf lijkt steeds meer op een verkeersexperiment van de gemeente Utrecht. Soms staan de stoplichten wel aan, soms niet. Vooral in de spits is het hier extreem druk en komen de vele fietsers in de knel. Uit onderzoek onder bewoners en verkeersgebruikers, blijkt dat de ‘shared space’-inrichting van de recent ingerichte Tolsteegbarrière voor het Louis Hartloopercomplex als onveilig wordt ervaren. Shared Space houdt in dat alle verkeersgebruikers samen gebruik maken van de weg, zonder dat er aparte stroken zijn. Doel is dat gebruikers rekening houden met elkaar, in de praktijk kan dit ergernissen opleveren voor de weggebruikers.
De route Ledig Erf – Rotsoord is inmiddels ook een steeds drukkere fietsroute. Het college noemt dit gebied de Zuidpoort en wil ook hier de veiligheid waarborgen.

“De Zuidpoort wordt steeds drukker door de groei van de stad. Er zijn weinig veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers. Daarom willen we dit gebied aanpassen”, legt wethouder Lot van Hooijdonk uit. “Met dit plan creëren we meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen en maken we een betere verbinding tussen het zuidelijk deel van de binnenstad, het Ledig Erf, station Vaartsche Rijn en Rotsoord. Bovendien komt er zo meer ruimte voor de reizigers van en naar station Vaartsche Rijn en voor het toenemende aantal voetgangers en fietsers die het Ledig Erf oversteken.”
In de eerste participatieronde konden buurtbewoners en weggebruikers aangeven wat zij belangrijk vinden voor het gebied. Tijdens de tweede ronde konden bewoners aangeven wat goed is aan het plan en wat verbeterd kan worden. “Veel bewoners hebben aangegeven dat zij graag willen dat het gebied meer ruimte biedt voor voetgangers, fietsers en groen, en dat de leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd.” Meerdere respondenten wijzen ook naar het huidige verkeersgedrag van automobilisten. Op verschillende plekken in de Zuidpoort en omgeving worden verkeersregels genegeerd. Zo wordt er op de Catharijnesingel en Albatrosstraat ’s avonds en ’s nachts vaak hard gereden. Ook vrezen bewoners voor sluipverkeer.
De eerste fase van het project begint naar verwachting in 2025. Tijdens deze fase worden het Ledig Erf en de Bleekstraat, Balijelaan, Rijnlaan, Waalstraat en Diamantlaan als eerste heringericht. In deze fase krijgt ook een aantal andere straten, zoals de Vondellaan, Albatrosstraat,  Briljantlaan en een deel van de Catharijnesingel een tijdelijke inrichting met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De gemeenteraad beslist later dit jaar over het plan Ruimtelijk toekomstperspectief Zuidpoort.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

1 reactie

 • Emilia Hernändez Pedrero schreef:

  Erg handig voorstel voor mensen die afhankelijk zijn van hun auto omdat zij gehandicapt zijn.
  In plaats van inclusie word het exclusie.
  Ingewikkelde verkeerssituaies die vermeden worden door mensen die het niet meer kunnen overzien.
  Parkeerapp, is al voldoende over bekend.
  Het geloof in het ambtelijk apparaat zakt helaas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *