"Bewoners moeten meer ventileren"

Wethouder Dennis de Vries over Bo-Ex woningen Queridostraat: “Ik krijg hier buikpijn van”

Sloop of renovatie? Die vraag werd vorig jaar door woningcorporatie Bo-Ex  aan de bewoners van de Queridostraat gesteld. De bewoners kozen voor renovatie maar Bo-Ex besloot na een kosten-baten analyse dat sloop de enige optie was. Maar wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk. De huurders klagen al geruime tijd over het uitermate slechte onderhoud van de huizen (Bo-Ex  verricht al sinds 2016 geen groot onderhoud meer) en voelen zich aan het lijntje gehouden. In juni 2022 deed de GGD naar aanleiding van vele gezondheidsklachten onderzoek en kwam tot de volgende alarmerende conclusies.

Enkel glas, versleten kozijnen, enige goede ventilatiemogelijkheid is het openzetten van ramen. Dit brengt, naast comfortproblemen, ook problemen met zich mee wat betreft veiligheid; wanneer de manshoge ramen in de woonkamer open staan bestaat er valgevaar, in het bijzonder voor kleine kinderen.

Eén woning, nummer 8, sprong eruit qua schimmel en vocht. Door de ernst en aantasting is deze woning onbewoonbaar verklaard.  

GGD adviseert de bouwconstructie door een bouwkundige te laten beoordelen. Mogelijk risico van instortingsgevaar door verzadiging van water in muren, vloeren en plafonds en/of mogelijk brandgevaar door kortsluiting. 

De klachtenbehandelaar van Bo-Ex wijt de klachten aan bewoners zelf, zij moeten meer ventileren. 

Bo-Ex heeft laten weten in oktober een definitief sociaal plan voor te leggen.

De situatie in de Queridostraat was voor Utrecht Solidair en Bij1 reden om gisteren de volgende vragen aan het college  te stellen.

Deelt het college de mening dat Bo-ex onmiddellijk actief had moeten reageren op het GGD-rapport? 

Kan het college Bo-ex vragen om een onmiddellijke huurstop, gelet op de hoge energierekening die de bewoners gaan ontvangen?  

Zijn er mogelijkheden binnen de gemeente om de betreffende bewoners een urgentie te verlenen op grond van het GGD-rapport?  

Wethouder De Vries: “Dit is een casus waar ik echt buikpijn van krijg”

Wethouder Dennis de Vries gaf in zijn antwoorden aan zich zorgen te maken over de gang van zaken rond deze woningen (“Dit is een casus waar ik echt buikpijn van krijg”). Hij vond het kwalijk dat Bo-Ex nauwelijks onderhoud had uitgevoerd en is hierover met de woningcorporatie in gesprek gegaan. Bo-Ex heeft naar aanleiding van het GGD-rapport bouwkundige checks laten uitvoeren en een schimmelexpert ingeschakeld. Een huurstop is volgens de Vries geen zaak voor de gemeente. Wat betreft de vraag of de woningen al dan niet gesloopt moeten worden liet hij weten dat die keuze aan de bewoners is. Maar, voegde hij er aan toe, ik sta in principe kritisch tegenover sloop van woningen.

Yvonne Hessel: “Ik heb sterk het idee dat deze woningcorporatie de boel traineert”

Yvonne Hessel van Utrecht Solidair is blij met de antwoorden van de wethouder: ”Hij hield een eerlijk verhaal. Dat hij zich persoonlijk met deze zaak bezighoudt is positief. Laten we nog even afwachten wat hij voor elkaar kan krijgen. Het wordt tijd dat Bo-Ex vaart gaat maken. Ik heb sterk het idee dat deze woningcorporatie de boel traineert. Elk jaar dat de sloop wordt uitgesteld, komt er weer huur binnen. Maar op dit moment is het vooral belangrijk dat er weer onderhoud in de woningen plaatsvindt. Dat Bo-Ex de mensen adviseert om meer te ventileren, dus de ramen open te zetten, is in een tijd van sterk stijgende energieprijzen te gek voor woorden.”

Bo-Ex kwam vorig jaar in het nieuws vanwege een conflict met de bewoners van de Hanoidreef. Ook toen waren er klachten over slecht onderhoud en gevaar voor de gezondheid van de bewoners. Lees hier het verhaal dat De Nuk over deze zaak publiceerde.

Redactie

Eén reactie

Reageren
  1. Op ons complex in de Kruisstraat wordt op eenzelfde manier met vocht- en hitteproblemen gereageerd door de Bo-Ex. Moet je zelf maar oplossen.

    Oh, en ze hebben dit jaar een volkomen onterecht energie A-label ook nog eens voor de komende 10 jaar vastgelegd. Daarmee kan de Bo-Ex ongehinderd veel te hoge huren blijven vragen.

    Bo-Ex is de nieuwe Mitros!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *