Ambitiedocument

Wat er mogelijk gaat veranderen op Utrecht Science Park

Een plattegrond van Utrecht Science Park, zoals te vinden in het ambitiedocument

De plek waar innovatie, onderwijs, onderzoek, zorg en wonen samenkomen, moet bruisender worden. Als het aan de makers van het ambitiedocument USP ligt, moeten er meer woningen komen, meer bedrijvigheid, en wordt Utrecht Science Park autoluw. 

Het ambitiedocument, dat is opgesteld op initiatief van Universiteit Utrecht, werd begin deze week overhandigd aan wethouder Klaas Verschuure. Er zijn met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de stichting Utrecht Science Park gesprekken gevoerd, en er zijn brainstormsessies, themabijeenkomsten en bestuurlijke conferenties gehouden met de in het Utrecht Science Park gevestigde instellingen en bedrijven, de provincie, de gemeente, studentenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

In 2016 is in het kader van de gebiedsverkenning Utrecht Oost (U Ned) als gezamenlijke doelstelling vastgesteld dat een ‘schaalsprong’ moet worden gemaakt. Dat sluit volgens het ambitiedocument aan bij de strategische doelstellingen van de kennisinstellingen en de economische ambities van gemeente en provincie. Dat vindt ook wethouder Verschuure: “Het is een mooi ambitiedocument dat perfect aansluit bij de ambities van de stad: gezond stedelijk leven!”

Het ambitiedocument is hier te vinden, en dient als als bouwsteen voor de nieuwe omgevingsvisie voor Utrecht Oost, dat naar verwachting vanaf 2021 de plaats inneemt van het huidige bestemmingsplan.

 

Wonen en bedrijvigheid

Op het gebied van wonen moet volgens het ambitiedocument veel veranderen. Het idee is om het aantal wooneenheden te verdubbelen van 2.500 naar 5.000. “Met compacte woongebouwen aan het landschap krijgt het Utrecht Science Park er een aantrekkelijk woonmilieu voor studenten, kenniswerkers en expats bij.”

In het document wordt aangegeven dat het van belang is dat horecavoorzieningen meegroeien met het Utrecht Science Park en aansluiten bij de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen in het gebied. Er moet dus een dynamisch centrum komen, een plek waar ook in de avonden en weekenden activiteit is.

In het ambitiedocument wordt ook de groei van bedrijvigheid genoemd: de werkgelegenheid bij Research & Development-bedrijven zou verder groeien van 1.600 tot minimaal 3.000 banen. “Daarmee ontstaat een uitgebalanceerd ecosysteem waarin de business community voldoende body heeft”, staat geschreven in het ambitiedocument.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uitgangspunt van alles wat wordt gedaan. Dit zal dan ook zichtbaar worden. Groen zal dienen als bindend element, want ‘uit interviews blijkt dat veel studenten en werknemers duurzaamheid associëren met een groene omgeving zoals bomen, struiken en bloemen’, staat in het document geschreven. Ook zullen zonnepanelen worden geplaatst en andere vormen van hernieuwbare energie.

Auto’s

De CO2-uitstoot moet worden verminderd door terugdringen van autogebruik. “Ondanks het feit dat relatief veel medewerkers de fiets of openbaar vervoer gebruiken, blijft autogebruik van medewerkers en bezoekers van het Utrecht Science Park een belangrijke veroorzaker van de CO2-uitstoot. Met verdere vermindering van het gebruik van de auto in woon-werk verkeer behalen we veel milieuwinst.”

In een autoluw Utrecht Science Park krijgen de fiets en voetganger voorrang. Maar de autobereikbaarheid zal een belangrijke voorwaarde blijven voor de ontwikkeling van het gebied, denk aan bezoekers en patiënten van de ziekenhuizen. Er zal wellicht gebruik worden gemaakt van veel schonere (deel)auto’s.

 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *