Gemeente Utrecht

Wethouder Voortman wil diversiteit op het stadskantoor – Twitteraars spreken over discriminatie

Wethouder Linda Voortman wil dat de gemeente een afspiegeling van de stad is, een inclusieve organisatie. Ze wil bijvoorbeeld dat er meer mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, bijvoorbeeld LHBTI+-ers, mensen met een praktische opleiding en mensen met een arbeidsbeperking, op het stadskantoor komen werken. 

Om dit te kunnen bereiken heeft ze een actieplan vormgegeven met input van de (thema)directeuren, managers, collega’s (ook uit de doelgroepen), experts op het vlak van diversiteit en inclusie en belangengroepen en kennisinstituten. Haar ideeën vallen niet bij iedereen in goede aarde. De wethouder zette haar ideeën uiteen in een brief (pdf-download) aan de raad.

Zichtbare en onzichtbare kenmerken
Voortman schrijft dat diversiteit gaat over alle mogelijke kenmerken waarop collega’s kunnen verschillen: “Dat kunnen zichtbare kenmerken zijn, zoals geslacht en leeftijd, maar ook minder of onzichtbare kenmerken zoals opleidingsniveau, religie of sommige mentale beperkingen.” Voortman wil bijzondere aandacht schenken aan (toekomstige) collega’s met een (niet-westerse) bi-culturele achtergrond – in het bijzonder vanaf schaal 10 – en (toekomstige) collega’s met een arbeidsbeperking. Voortman: “Deze groepen zijn ondervertegenwoordigd dan wel onderbelicht binnen de gemeente. Daarnaast houden we ook oog voor (toekomstige) collega’s met een praktische opleiding (mbo-functies), LHBTI+ en jongeren.”

Inclusie, instroom en behoud en doorstroom
De wethouder van diversiteit wil dat de gemeente zich gaat richten op drie pijlers: inclusie, instroom en behoud en doorstroom. Ze wil dit bereiken door binnen de organisatie sessies te houden waarbij medewerkers met elkaar het gesprek over diversiteit en inclusie aan kunnen gaan en door in 2020 een bewustwordingscampagne te organiseren rondom het thema. Ook zal het wervingsproces tegen het licht worden gehouden. “Welke stappen in dit proces kunnen we optimaliseren om meer divers talent binnen te halen?”, schrijft Voortman.

Het plan valt niet bij iedereen in goede aarde.

3 reacties

Reageren
  1. De stad krijgt de wethouders die ze verdient. En dat is in dit geval voor de mensen met een gezond verstand heel vervelend.

  2. De stad krijgt de wethouders die ze verdient . Hoezo een heleboel echte utrechters hebben op bepaalde partijen niet gestemd zodat we nu overgeleverd zijn aan bepaalde partijen die de stad utrecht naar de middeleeuwen sturen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *