GroenLinks, SP en D66 helpen beleggers en Mitros (én lopen mee in woonprotest)

Verkoop huurwoningen binnenstad voor de rechter

Huurders uit de binnenstad gaan dinsdag hun zaak bij de rechtbank Utrecht bepleiten. Ze verzetten zich tegen verkoop van hun sociale huurwoningen aan een grote belegger. Ze zijn tegen extreme huurverhogingen en een binnenstad alleen voor rijken. Corporatie Mitros en de gemeente Utrecht hebben geen boodschap aan dat verzet. Al jaren niet. Ze spannen zich in om de verkoop van de woningen aan de Woerdense belegger Van Mourik door te laten gaan.  

Ook twee toezichthouders van de overheid, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Autoriteit Woningcorporaties, vinden verkoop aan belegger Van Mourik akkoord. Deze toezichthouders, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, negeerden juridische stukken die verkoop in de weg staan. 

Het gaat om in totaal 261 huurwoningen. Ze werden in twee etappes verkocht aan MHM Vastgoed van Van Mourik. Eerst 239 woningen en daarna nog eens 22.  

Gemeentelijke documenten en notariële contracten beoogden -al in 2009- deze woningen als sociale huurwoningen te behouden. Verkoop door Mitros moest verhinderd worden. Toch verkocht corporatie Mitros. Het paste daarvoor, in een BV-constructie, een juridische truc toe. GroenLinks-wethouder Wonen Diepeveen en voormalig SP-wethouder Wonen Jansen juichten de verkoop toe.  

Twee huurders, Jonathan Joosten en Ruud Geraets, zullen de Utrechtse rechtbank dinsdag tot een vonnis in hun voordeel proberen te bewegen. Zij hopen dat de rechters de besluiten van de Inspectie  Leefomgeving en de Autoriteit Woningcorporaties naast zich neer leggen. Deze bestuursrechtelijke instanties wezen de afgelopen jaren alle bezwaren tegen verkoop van huurwoningen naar de prullenbak. Wie hun besluiten grondig bestudeert, kan slechts één conclusie trekken: de overheid wil de verkoop hoe dan ook doorzetten. 

Huurder Ruud Geraets, die aan de Eligenhof achter de Oudegracht woont: ‘Ik heb de afgelopen jaren in deze zaak aan den lijve meegemaakt hoe de overheid de burger als vijand ziet. Ik heb er slapeloze nachten van.`

Geraets en zijn collega-huurder Jonathan Joosten hadden een lange adem. De zaak van hun huurwoningen die naar belegger Van Mourik werden doorgeschoven vroeg zo veel van hun aandacht dat ze, naar eigen zeggen, een flinke tol hebben betaald.      

De Nuk volgt deze kwestie al jaren op de voet. We schreven er een serie verhalen over. Dit is één aflevering: https://Denuk.nl/mitros-verkocht-huurhuizen-tegen-regels-neigt-naar-misleiding-zegt-hoogleraar-boelhouwer/ . En dit een ander, dat de rijkdom van Mitros behandelt: https://Denuk.nl/staat-de-s-van-mitros-37-miljard-voor-sociaal/. De hele serie is op De Nuk terug te vinden. 

__________________________________________________________________________ 

COMMENTAAR 

Ironisch genoeg vindt morgen, twee dagen voor de rechtszaak van de binnenstadhuurders, het Utrechtse  Woonprotest plaats. De linkse partijen GroenLinks en SP lopen vanaf het Jaarbeursplein richting Lepelenburg. En roepen hun aanhang op mee te demonstreren. Je zou dus denken dat SP en GroenLinks zich al jaren inzetten voor de Utrechtse volkshuisvesting en betaalbaar wonen in de stad. 

SP en GroenLinks zijn niet de enige partijen die zich aansluiten bij woonprotesten. De Utrechtse politiek, die in het woondossier al vele jaren faalt, gebruikt plots grote woorden. Die in de raadszaal vol stroperig vergaderjargon zelden gehoord worden. Zo moedigt D66-raadslid en -lijsttrekker Maarten Koning zijn twitter-volgers gisteren aan mee te doen aan het woonprotest. ‘Woningen moeten geen winstobjecten zijn voor beleggers’, schrijft Koning ronkend. Wat ondernam D66-Utrecht de afgelopen jaren tegen de uitverkoop van huurwoningen, grondspeculatie, de macht van beleggers en niet nagekomen bouwafspraken door corporaties? Niets. Schrijnend voorbeeld is hoe D66-woordvoerder Dekker-Abdulaziz het misbruik van de BV-constructie door Mitros goedkeurde. .Mitros ontweek zo het verbod op verkoop van de sociale huurwoningen. 

Het lijkt een D66-recept: meeliften met ‘sociale’ partijen en zelf geen sociale daadkracht vertonen. Zo stemde D66 in de Tweede Kamer in februari tegen de bevriezing van sociale huren in 2021. De kamermotie voor 0 procent huurverhoging werd aangenomen. Tegenstemmer D66 twitterde daarop: ‘De huren van sociale woningen gaan dit jaar niet omhoog. Zo helpen we mensen die financieel in de knel komen door de coronacrisis.’ Hoeveel gezichten hebben D66-politici?  

23 miljoen naar bankiers en oliesjeiks 

De rol van GroenLinks en SP in Utrecht is -zo mogelijk- schrijnender. Ook deze twee partijen roepen hun achterban op morgen te demonstreren vóór betaalbare woningen. Voormalig SP-wethouder Wonen Paulus Paulus Jansen was, mét Mitros en Portaal, geestelijk vader van de Qatar-deal met 252 flats op Kanaleneiland. 23 miljoen uit de Utrechtse volkshuisvesting verdween in de zakken van bankiers en Qatarese oliesjeiks. Ook bedacht SP-er Jansen met Mitros de uitverkoop van betaalbare huurwoningen in de binnenstad. Nog dit voorjaar liet de oud-wethouder zich in tevreden woorden uit over zijn twee besluiten.  

Tot 2015 waren ook PvdA-wethouders verantwoordelijk voor grond- en woonbeleid, waarvan de stad nog dagelijks de gevolgen ervaart. Het belette de PvdA-lijsttrekker Rick van der Zweth niet gisteren de hypocriete ‘winstobjecten’-tweet van D66-er Koning te bekritiseren. Al moet je van der Zweth en zijn collega Bülent Isik nageven dat ze het falend woonbeleid enigszins proberen bij te sturen.   

Maximale grondopbrengst voor gemeente 

Samen met oud-wethouder Jansen en oud-wethouder grondzaken Geldof (VVD) is de huidige wethouder Diepeveen verantwoordelijk voor het faciliteren van grootschalige grondspeculatie in de Merwedekanaalzone. Ook nu nog -eind 2021- streeft de GroenLinks-man als gemeente-functionaris naar de ‘maximale grondopbrengst’. Gevolg: de gemeente Utrecht zal op de Merwedekanaalzone rond de 100 miljoen gaan verdienen en de huizen daar zullen piepklein of onbetaalbaar worden.  

Wethouder Diepeveen en zijn ambtenaren Frank Meijer en Fon Maas werken hard aan het woondossier. Zo zijn ze druk met de verkoop van de 22 sociale huurwoningen in de binnenstad. De verkoop waartegen de huurders Joosten en Geraets dinsdag bij de rechtbank ageren.  

Zo druk zelfs dat Kees Diepeveen vijf maanden lang geen gelegenheid vond om een bezorgde brief (dd. 15 juni 2021) van huurder Geraets,te beantwoorden.  Geraets schreef daarin: ‘Deze verkoop is zeer schadelijk voor betreffende huurders en ronduit in strijd met het volkshuisvestelijk belang. (…) Ik verzoek u daarom de positie van de gemeente hierin te heroverwegen.’ 

De reactie van Diepeveen en Meijer kwam twee weken geleden. Daarin géén antwoord op het hoofdverzoek van de huurder, de heroverweging van het verkoopbesluit.         

‘De Autoriteit Woningcorporaties heeft toestemming gegeven’ 

Toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties is een overheidsinstantie. Deze toezichthouder stelt wonderlijk genoeg dat ze niet toetst of de gemeente Utrecht een goed besluit heeft genomen. Als de adressen en de naam van de kopende partij juist zijn en aan andere formaliteiten voldaan is, zegt de toezichthouder akkoord. Dat de huurders over deze verkoop niet gehoord zijn -een wettelijke verplichting- schuift de toezichthouder als onbelangrijk terzijde. 

De Mitros-top weet deze Autoriteit Woningcorporaties al jaren aan haar zijde. Deze ambtelijke toezichthouder, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, praatte eerder op Kanaleneiland de 0-euro-constructie voor Qatarese sjeiks en bankiers van Crédit Suisse goed.  

Mitros-topman Kip is blij met de Autoriteit Woningcorporaties. Die beslist wat directeur Kip goed uit komt. Zo schreef Kip opgelucht over de verkoop van de 261 huurwoningen in de binnenstad: ‘De Autoriteit Woningcorporaties heeft toestemming gegeven voor elk van de verkochte woningen.’ 

‘Zij stonden machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat’  

Dit is de zoveelste bijdrage van De Nuk rond de uitwassen van de dolgedraaide Utrechtse woningmarkt. Naar rendement strevende marktpartijen gebruiken ook toezichthouders en het bestuursrecht om hun commerciële slag op de vrije markt te slaan. Het Utrechtse stadsbestuur  faciliteert die vrije markt al vele jaren. Zo lieten achtereenvolgende  wethouders Wonen de top van het naar rendement strevende Mitros zijn gang gaan. In de achterhaalde gedachte wellicht dat deze corporatie nog íéts met de idealen van sociale huisvesting heeft? Oud-PvdA-wethouder Rinda den den Besten heeft een betaalde bijbaan als Mitros-commissaris en is zo mede-verantwoordelijk voor het Mitros-beleid. Haar partijgenoten in de raad laten het daar bij. 

Zouden de Utrechtse stadsbestuurders niet weten dat corporatie Mitros in 2020 haar eigen vermogen tot boven de 4 miljard euro zag stijgen? En zouden ze er niet van op de hoogte zijn dat deze corporatie in 2020 voor 50 miljoen euro aan betaalbare sociale huurwoningen verkocht? En dat dat in 2021 ongetwijfeld opnieuw het geval was? En verzuimden die stadsbestuurders opnieuw te controleren of die 50 miljoen echt aan betaalbare huizen in de stad werden besteed? Ja, dat verzuimden zij. 

De menselijke maat 

Bijna een jaar geleden kwam het rapport Ongekend Onrecht over de kindertoeslagaffaire uit. Gisteren stak de Raad van State de hand in eigen boezem. Het bestuursrecht, waar de Autoriteit Woningcorporaties deel van uit maakt, verloor de menselijke maat uit het oog. Redelijkheid en billikheid worden in dat bestuursrecht te weinig gewogen, constateren rechters en de Raad van State. Zo worden in het land grondrechten geschonden. Een van die grondrechten is het woonrecht. 

Het rapport Ongekend Onrecht schetst de gedupeerde burgers als volgt: ‘Zij stonden machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat, die hen niet de bescherming boden die zij verdienden.’ 

Zijn de onafhankelijke rechters van de rechtbank Utrecht dinsdag wél in staat die bescherming te bieden?     

Laat uw reactie achter

Reactie

9 reacties

 • Ellen Hobbelman schreef:

  En dan komt vanzelf de vraag: op wie moeten we dan wel stemmen? Ik zou het niet weten.

 • Massegast schreef:

  Dank voor dit stuk, Cees. Goed om dit allemaal boven water te fietsen. En ach, Machiavelli schreef het al: de vorst moet godsdienstig schijnen, maar het niet zijn. D66 doet mee aan een tandeloze motie in de ene richting, maar stemt in de andere richting. Het is dan ook niet voor niks, dat ongeveer de grootste ‘partij’ in dit land de niet-stemmers zijn. (Zie kiesraad.nl). De staat speelt hier weer eens een één-tweetje met het kapitaal. Die sociale huurwoningen in de binnenstad zijn een vette buit. De Eligenhof/Vrouwjuttenhof is er een mooi voorbeeld van. Aan de ene kant van het straatje betaalbare sociale woningbouw en aan de andere kant van het straatje worden peperdure appartementen gebouwd. Die ‘ongelijkheid’ weet (ha, ha) de politiek wel aan te pakken. De politici die zich daar voor lenen, worden later wel beloond met een baan in het ‘kapitaal’ (bank, woningcorporatie, etc.) Ik ben overigens benieuwd of bij de demonstratie vanmiddag ook de ECB op de slachtbank gelegd wordt. De wooncrisis heeft vele kanten, maar het monetaire beleid van de ECB (lage rente, geldcreatie) is naar mijn smaak de belangrijkste kracht achter die wooncrisis. Van de Gemeenteraad kun je zeggen dat het nog iets met democratie te maken heeft. Bij de ECB is dat totaal niet het geval. De afspraken over de Euro, die met zoveel plechtigheid in Maastricht gemaakt zijn, werden vanaf dag één niet nagekomen! Ik laat het hier even bij en ga nu naar buiten. Het is mooi weer. Even wandelen door de Eligenhof! Groeten allemaal.

 • Joost schreef:

  Lees dit artikel nog even goed als er volgende jaar verkiezingen voor de gemeenteraad zijn.

 • Michael Schuurmans schreef:

  @ Joost… de oppositie heb ik ook niet gehoord of gezien. Word nog lastig kiezen.

 • WMJ schreef:

  De gemeenteraadsleden van de SP en van Groen Links zullen gisteren wel in de demonstratie voorop gelopen hebben!!! Waarschijnlijk liepen ook de bestuurders van D66 mee!
  Hoe is dat spreekwoord ook alweer? Iets met boter en hoofd………….

 • Jos Stelling schreef:

  Als we echt niet meer weten waar we op moeten stemmen, wordt het wellicht tijd dat we ons gaan richten op de ambtenaren. Maar hoe?

 • P. Molenberg schreef:

  Met het oog op de verkiezingen laten de linkse partijen even hun sociale gezicht zien. Trap er niet in en reken ze af op wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Met dat in het achterhoofd heeft de PvdA het meest recht van spreken. Ik overweeg na jaren weer een stem op deze partij. Waarmee ik mijn eerdere stem op GroenLinks maar als een jeugdzonde beschouw.

 • Massegast schreef:

  @Jos Stelling — Gewoon in een participatie- of beheergroep gaan zitten. Dan praat je direct met de ambtenaren en omzeil je de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zijn vooral bezig om de eigen wethouder politiek in de lucht houden. De zaak waar het om gaat is bijzaak.

 • WMJ schreef:

  Dan moet de PvdA niet samen met Groen Links een lijst gaan voeren P.Molenberg!
  Want dan krijg je toch weer Groen Links!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *