Raad zwijgt over gemeente als grondspeculant

Utrecht in zee met Pels Rijcken, advocatenkantoor waar gefraudeerd werd

 

GroenLinks-wethouder Diepeveen en zijn ambtenaren huren landsadvocaat Pels Rijcken in. Het advocatenkantoor moet juridische adviezen rond de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming gaan geven. Donderdag werden deze actuele thema’s in de Utrechtse raad besproken. Het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken kwam de afgelopen jaren in opspraak nadat daar grootscheepse fraude aan het licht kwam. 

Wethouder Wonen Diepeveen vertelde donderdag over de werkzaamheden van advocatenkantoor Pels Rijcken tijdens een raadsdebat over de Utrechtse Wooncrisis. Daar werden onder andere maatregelen besproken om beleggers de wind uit de zeilen te nemen. Zo moeten Utrechtse woningen weer voor gewone Utrechters toegankelijk worden. De vraag is of deze maatregelen toereikend zijn. 

De gemeente wil een verbod om huizen met een WOZ-waarde tot 440.000 euro na aankoop te verhuren. Deze ‘opkoopbescherming’ zou al vanaf half maart moeten gaan gelden. 

Ook geldt sinds kort een ‘zelfbewoningsplicht’ voor koophuizen. Wie een nieuwbouwhuis koopt, moet er zelf gaan wonen. En mag het niet verhuren. 

Wethouder Diepeveen beklemtoonde dat deze maatregelen gericht zijn op ‘het voorkomen van speculatie’. De advocaten van Pels Rijcken zullen, volgens Diepeveen, mee gaan denken over de ‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke’ aspecten van deze maatregelen. Zo moet onderzocht worden of ook duurdere huizen onder deze maatregelen zouden kunnen vallen. Diepeveen: ‘Valt een hogere grens te onderbouwen? Pels Rijcken kijkt er naar.’ 

De aanwezige raadsfracties lieten de mededeling over het inschakelen van de in opspraak gekomen Haagse landsadvocaat passeren. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht, meer dan negen jaar raadslid, was niet bij de raadsvergadering aanwezig. Hij zegt achteraf: ‘Ik vind dit geen goede indruk maken. Als ik in zo’n situatie als het College had gezeten, had ik niet voor Pels Rijcken gekozen.’ Aan de andere kant wil Bos er niet te zwaar aan tillen. ‘Het is wat prematuur om daar een snel oordeel over te geven. Het risico dat hier iets raars uit kan voortkomen is klein.’ 

Op vragen over het motief om dit in opspraak gekomen advocatenkantoor te kiezen en over de prijs die Pels Rijcken rekent, kon de woordvoerder van wethouder Diepeveen vrijdagochtend geen antwoord geven.     

——————————————————————————————————————–

Tegen speculatie (ons commentaar)

Deze voorstellen tegen speculatie kwamen donderdag in de raad ter bespreking. Het is kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Op 10 maart volgt de besluitvorming in de gemeenteraad.  

Opvallend was dat de grote speculatieve uitwassen van de Utrechtse grond- en woningmarkt donderdag taboe bleken in de raad. Geen van de raadsfracties stelde de gemeente als grootste grondspeculant en prijsopdrijver ter discussie. De Nuk berekende afgelopen zomer hoe de gemeente als speculant op de Merwedekanaalzone meer dan 100 miljoen gaat verdienen. Lees hier het verhaal dat eerder op De Nuk stond. De huizen in de Merwedekanaalzone worden klein of peperduur. Ook de rol van speculanten als Ramphastos en Blackstone bleef onbesproken in de raad. Dat gemeente-ambtenaren en wethouders beleggers al vele jaren ten dienste zijn werd door geen enkele raadsfractie aangekaart. Ook het op grote schaal verkopen van sociale huurwoningen met instemming van de gemeente bleek donderdag een taboe-onderwerp. 

Deze voorzichtige anti-speculatie voorstellen van het College B & W en de Utrechtse raad komen kort voor de verkiezingen uit de lucht vallen. De afgelopen twaalf jaar rolden gemeenteambtenaren en het College van B&W het tapijt uit voor grondhandelaren, speculanten, beleggers, corporaties en andere vastgoedmensen. GroenLinks, D66 en Christen Unie waren en zijn verantwoordelijk voor dit beleid. En in eerdere jaren speelden PvdA, VVD en SP op woongebied een leidende rol.     

Update

Na publicatie van bovenstaand verhaal ontving De Nuk een korte gemeente-reactie. De woordvoerder van wethouder Diepeveen beantwoordde daarin geen van de vier door ons aan hem voorgelegde vragen. 

-Tegen welk tarief huurt de gemeente Pels Rijcken in? 

-Waarom kiest de gemeente voor Pels Rijcken? 

-Heeft de gemeente overwogen Pels Rijcken niet in de arm te nemen, vanwege de recente fraudegeschiedenis? 

-De gemeente Den Haag stopte met alle opdrachten voor Pels Rijcken, vanwege de fraude. Waarom de gemeente Utrecht niet? 

In zijn reactie erkent de woordvoerder dat wethouder Diepeveen gebruik maakt van Pels Rijcken.  

De hele reactie van de gemeentewoordvoerder luidt: ‘In reactie op de gestelde vragen kan ik je het volgende meegeven. Het onderzoek waar de wethouder naar verwees in zijn beantwoording wordt formeel uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zij delen de samenvatting en conclusies van het onderzoek met ons. Daarmee hoop ik dit voor je verhelderd te hebben. ‘ 

Update 2

In de vorige versie van dit artikel hebben we per abuis gemeld dat de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart plaatsvinden. Dat moet 16 maart zijn.

Laat uw reactie achter

Reactie

10 reacties

 • E. Panders schreef:

  Eest de huurprijzen verhogen door de met speculanten in zee te gaan en nu speculanten aanpakken. Het is verkiezingstijd. kijk niet naar wat de partijen beloven maar kijk wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan.

 • Jos Stelling schreef:

  Hou vol Cees

 • Jesper Slager schreef:

  Je kan hele kranten volschrijven over het wanbeleid inzake wonen in Utrecht. Maar de raad vindt het allemaal wel best. Dat deze wethouder nog mocht blijven zitten na het gesjoemel in de Merwedekanaalzone is echt een schandaal. De geschiedenis zal zich met D66 en GroenLinks in het college herhalen. Je kan je afvragen waarom je nog zou stemmen

 • C. de Leur schreef:

  En steeds weer blijft de vraag. Wat is er links aan GroenLinks? Een regenboogpad hier, een inclusief plannetje daar. Dat is het wel. Veel (import) Utrechters blijven er in trappen.

 • Erik van der Marel schreef:

  Het toepassen van het nieuwe hoofdstuk 7 van de Huisvestingswet is voor alle gemeenten een nieuw instrument. Daarin staan wat interpretabele begrippen over wat de toepassingsgrenzen zijn, concreet in dit verband artikel 40 lid 1. Voor dat dit instrument wordt ingezet is het logisch en zelfs onontkoombaar dat een gemeente, dus ook Utrecht, wil borgen dat dit juridisch houdt. Dit laten toetsen bij een gerenommeerd kantoor is dus verstandig en prudent. Zeker uit kostenoverwegingen als dit gebeurt samen met een andere gemeente waar toepassing van dit instrument opportuun wordt geacht. Als wordt getwijfeld aan de expertise van Pels Rijcken (de keuze van Amsterdam) moet je dat zeggen. Maar hou op met tendentieuze koppen in deze berichtgeving. Doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw informatievoorziening. Die overigens toch al aan alle kanten rammelt. Cees Bos was niet afwezig bij een raadsvergadering maar bij een commissievergadering (hij wil er niet te zwaar aan tillen zo laat hij weten. Wat is dan de kwestie?). En de gemeenteraadsverkiezingen zijn niet op 22 maart maar op 16 maart (en 14 en 15). Weet waar je over schrijft en doe het anders liever niet. Sneu!

 • John Schiffers schreef:

  Een raad die instemt met de verkoop van sociale huurwoningen maakt zich druk om de woningcrisis. Voor de verkiezingen lezen we weer opgetogen berichten van politici die prachtige plannen bedenken om de huur betaalbaar te maken. Ik trap er niet in. Zou ik ook niet doen als ik u was.

 • Gijs Schoofs schreef:

  Erik van der Marel heeft het over het gerenommeerde kantoor Pels Rijcken. Betekenis van gerenommeerd: een goede naam hebbend, een goede reputatie hebben. Pels Rijcken ligt zwaar onder vuur vanwege miljoenenfraude die vanwege uitermate gebrekkige interne controle jaren heeft kunnen plaatsvinden. Gerenommeerd? Het is een boevenbende waar de overheid nooit meer zaken mee zou mogen doen.

 • A. Verweij schreef:

  Diepeveen werd uit uit Amsterdam naar Utrecht gehaald. Dan zal zo’n man wel over uitzonderlijke kwaliteiten beschikken. Op het gebied van wonen blijkt dat nergens uit. Hij draagt de tassen van de ambtenaren. Iemand moet het doen.

 • Fred Huizinga schreef:

  Is er nou werkelijk niemand in de raad die vraagtekens zet bij de samenwerking met dit advocatenkantoor? Misschien komen ze met een deugdelijk rapport maar zaken doen met zo’n omstreden kantoor lijkt me uit den boze. Genoeg andere advocatenkatoren.

 • WMJ schreef:

  En weer komt de tandem Amsterdam- GroenLinkswethouder Diepeveen naar voren!?
  Waarom reageren die raadsleden niet?

  Utrechters kijken uit naar echte ‘Utrechtse wethouders’, die bij voorbeeld opgegroeid zijn in Utrecht. De stad, de wijken en haar inwoners al kent en geen jarenlange inwerperiode nodig hebben om de stad eigen te maken en terug moet vallen zoals in deze zaak weer op Amsterdam.
  Alle hoop maar vestigen op een politieke aardverschuiving op 16 maart a.s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *