Woningmarkt

Starters op de woningmarkt: ‘Het is voor een alleenstaande onmogelijk om een huis te vinden’

De Utrechtse woningmarkt is al enige tijd oververhit. Het aantal huizen dat te koop staat, is in de afgelopen jaren gedaald en de verkoopprijzen blijven maar stijgen. Vooral starters ondervinden de nadelen. Voor hen blijkt een woning vinden nagenoeg onmogelijk. Eveline Meijer onderzocht de markt. Maarten van Rooijen (28) trok na het stuklopen van zijn … Vervolgd

Door Redactie 20 maart Eén reactie
Manifest

Utrechters willen meer te zeggen hebben over woningbeleid

Utrechtse maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met wonen, zoals huurdersorganisaties en bewonersinitiatieven, hebben zich verenigd. Ze pleiten voor meer zeggenschap van bewoners bij keuzes over wonen en bij het bouwen zelf. "Bewoners kunnen bijdragen aan een leefbare en ongedeelde stad. Zonder bewoners heb je alleen stenen en geen buurten." 

Door Redactie 15 februari Reacties