Bewonersinitiatief

De Witte Wolf pleit voor meer sociale woningbouw op Wolvenplein

Op 20 juni is een Raadinformatiebijeenkomst vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over het visiedocument van de gemeente voor de herontwikkeling van de gevangenis Wolvenplein. In het visiedocument staan de uitgangspunten voor deze herontwikkeling. Bewonersinitiatief De Witte Wolf pleit ervoor de functie wonen te verruimen en daarvan een percentage sociale huur vast te stellen. Hieronder de … Vervolgd

Door Redactie 16 juni Reacties