Manifest

Utrechters willen meer te zeggen hebben over woningbeleid

Utrechtse maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met wonen, zoals huurdersorganisaties en bewonersinitiatieven, hebben zich verenigd. Ze pleiten voor meer zeggenschap van bewoners bij keuzes over wonen en bij het bouwen zelf. "Bewoners kunnen bijdragen aan een leefbare en ongedeelde stad. Zonder bewoners heb je alleen stenen en geen buurten." 

Door Redactie 15 februari Reacties