Manifest

Utrechters willen meer te zeggen hebben over woningbeleid

Utrechtse maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met wonen, zoals huurdersorganisaties en bewonersinitiatieven, hebben zich verenigd. Ze pleiten voor meer zeggenschap van bewoners bij keuzes over wonen en bij het bouwen zelf. “Want wonen gaat ook over de leefomgeving, levensloopbestendigheid van de wijk en het voorzieningenniveau. Bewoners kunnen bijdragen aan een leefbare en ongedeelde stad. Zonder bewoners heb je alleen stenen en geen buurten.” 

Een kerngroep heeft een manifest opgesteld. Dit is op 12 februari voorgelegd en toegelicht aan de gemeente, ontwikkelaars, corporaties en andere betrokken partijen.

Het Manifest pleit onder andere voor het vastleggen van bewonersinitiatieven in tenderprocedures, een eerste biedingsrecht voor bewoners op vrijkomend vastgoed in de buurt en het regelen van professionele ondersteuning voor bewonersinitiatieven op het gebied van wonen. “Het is een belangrijk moment om ruimte te maken voor deze initiatieven in de beleidskaders die via onder meer de Woonvisie zullen worden vastgesteld”, vindt de kerngroep.

Yvon Hoogendijk van stichting Omzien geeft een voorbeeld van een bewonersinitiatief voor wonen en zorg: “Bewoners kunnen samen met een ontwikkelaar een goed woonzorgconcept bedenken dat ouderen daadwerkelijk verleidt hun (eengezins-)woning te verlaten, wat doorstroming oplevert. De gemeente bespaart hiermee WMO-kosten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de buurt kan gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het woonzorgcomplex zoals zorgverleners, recreatieruimtes en restaurant. Het mes snijdt zo aan vele kanten.’

 

Het manifest is hier te lezen.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *