Een echte volksbuurt

STERRENWIJK, een kijk op ’t wijk

Overzicht van de Sterrenwijk te Utrecht, vanaf de studentenflat aan de Ina Boudier-Bakkerlaan

In het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 in Utrecht is vanaf 13 oktober de  nieuwe tentoonstelling STERRENWIJK, een kijk op ’t wijk te zien. Een tentoonstelling  waarin je wordt meegenomen door deze echte Utrechtse volksbuurt, vanaf de bouw  van de eerste woningen tot aan de huidige tijd. 

‘t Wijk 

Sterrenwijk, door de Sterrenwijkers zelf ‘t wijk genoemd, is een wijk in Utrecht-Oost en heeft  ongeveer 875 inwoners. Het is hiermee één van de kleinste buurten van de stad  Utrecht. Ruim 90 procent van de buurt bestaat uit sociale huurwoningen. De Venuslaan, de  Abstederdijk, de Notebomenlaan en de Oosterspoorbaan vormen de afbakening. De wijk kent weinig toegangswegen en ligt daarmee fysiek ingesloten. 

Noodwoningen 

De wijk is oorspronkelijk gebouwd voor de rijkere arbeidersgezinnen voor een periode van 25  jaar. Door de grote woningnood na de oorlog bleven de huizen langer staan dan gepland. Er  kwamen veel grote gezinnen met lagere inkomens wonen. Zo groeide een echte volksbuurt.  Een buurt van ‘ons kent ons’ en ‘we helpen elkaar als het nodig is’. Bewoners zijn trots dat  ze er wonen. Deze saamhorigheid vormt een belangrijk element in de buurt. 

De buurt verandert 

Veel volksbuurten zijn veranderd, zo ook Sterrenwijk. De bevolkingssamenstelling van de  wijk is veel diverser, er wonen nu meer mensen met verschillende achtergronden. Dit heeft  invloed op het karakter van de buurt. Hierdoor heerst er minder een ‘ons kent ons’ gevoel.  Veel oude bewoners geven aan dat de gezelligheid in de wijk verdwijnt. Waar vroeger veel  op straat werd geleefd, komen de bewoners elkaar nu weinig tegen en leren elkaar daardoor  niet kennen. En onbekend maakt onbemind… Breng een bezoek aan de tentoonstelling over Sterrenwijk en wie weet maakt bekend ook  bemind…

Sterrenwijk tijdens het EK Voetbal

Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *