omwonenden praten mee over Tussen de Rails

Sociale huur woning nodig? Dan mag je in de herrie wonen, aldus de gemeente Utrecht

In het gebied Tussen de Rails naast station Lunetten moeten tijdelijke woningen komen

De gemeente Utrecht wil ondanks geluidsoverlast van snelwegen en spoor, toch tijdelijke sociale huurwoningen bouwen naast Lunetten op het terrein ‘Tussen de Rails’. De geluidsnormen worden opgerekt, onder het mom dat het gaat om ‘tijdelijk’ wonen. Tijdelijk houdt in dit geval 10 tot 15 jaar in. De ‘woningen’ worden hoogstwaarschijnlijk goedkope zeecontainers omgebouwd tot studio.

Het idee om op de weilanden achter station Lunetten te bouwen is een noodgreep van de gemeente die grip probeert te krijgen op de woningnood. Officieel is de locatie niet geschikt als woningbouwlocatie. Dit heeft vooral te maken met het lawaai hier, van bijvoorbeeld de spoorlijn. De grootste geluidsbelasting komt van de snelweg A27, waar geen geluidsschermen naast staan. Wie het gebied bezoekt, valt het direct op dat hier een gigantische ruis van de snelwegen afkomt.

Bewoners van naastgelegen wijken Lunetten en Hoograven klagen al jaren over het lawaai, notabene staan in deze wijken wel geluidsschermen. De geluidsnormen op de toekomstige bouwlocatie worden fors overschreden, maar Rijkswaterstaat wil pas betere geluidsschermen plaatsen wanneer de A27 verbreed wordt. Gezien dit project keer op keer uitgesteld wordt, zijn er voorlopig ook geen betere geluidsschermen. De gemeente verwacht zelf dat er pas in 2027 meer duidelijkheid komt.

Normen omzeilen
Utrecht wil ondanks het verbod op bouwen op deze locatie, toch woningen plaatsen hier. De wet wordt omzeild door slechts ‘tijdelijk’ woonruimtes te plaatsen. “We weten dat het een geluid belaste locatie is. Alleen, de Wet Geluidhinder stelt geen wettelijke eisen aan tijdelijke woningbouw (10 jaar). Dus dat speelt hier niet op dit moment”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
De ‘tijdelijke woningen’ zijn in de praktijk vaak containerwoningen. Letterlijk zeecontainers die omgebouwd worden tot een studio. De woningen zullen waarschijnlijk niet heel geluidsdicht zijn.

De gemeente deed zelf een ‘indicatieve analyse’ naar de geluidsbelasting. Bij een indicatief onderzoek wordt met minimale inspanning, gekeken of een potentieel probleem op de betreffende locatie aanwezig is. Tien jaar wonen zou gewoon mogelijk moeten zijn, aldus het onderzoek. Wel stelt de gemeente in het intentiedocument: “Vanwege de geluidsbelasting is de locatie wellicht niet geschikt is voor kwetsbare prikkelgevoelige mensen.” De tijdelijke woningen worden waarschijnlijk sociale huurwoningen, waarbij een deel naar studenten, een deel naar statushouders, een deel naar mensen uit de maatschappelijke opvang en een deel naar reguliere woningzoekenden gaat. Hoe bepaald gaat worden wie wel of niet ‘prikkelgevoelig’ is, oftewel niet tegen enorm lawaai van snelwegen en spoor kan, staat niet in de documenten.  

Planning
Bedoeling is dat komend jaar hier de eerste 200 ‘tijdelijke’ studentenwoningen worden gerealiseerd, maar het is zeer onduidelijk of dit streven behaald gaat worden. Afgelopen jaar werd bekend dat de gemeente voor de bouw op deze locatie geen extra geld krijgt van de overheid. Door het wegvallen van de subsidie loopt het project mogelijk vertraging op. De gemeente heeft ook nog niet bekend gemaakt welke ontwikkelaar of woningbouwcorporatie het project wil oppakken.

Vervuilde grond
Het terrein achter het station is nu nog een weiland met een grondstoffenbank vol licht verontreinigde grond. De grond moet eerst verwijderd worden, om de locatie geschikt te maken voor woningen. Bedoeling is dat er dan in 2024 tussen de 200 en 300 flexwoningen voor studenten worden geplaatst. In de tweede fase in 2025 komen er tussen de 300 en 400 woningen bij. Daarbij wil de gemeente tijdelijke kantoren, cultuur en horeca bouwen. De gemeente wil over 10 à 15 jaar hier permanente bewoning realiseren. De gemeente heeft voorlopig geen voorzieningen zoals huisartsen, scholen of zorginstellingen ingetekend in het gebied. Wel wordt gemeld dat de voorzieningen op loopafstand zijn in naastgelegen wijk Lunetten. Dat hier bij iedere voorziening al lange wachtlijsten zijn, dat vermeldt het document niet.

Bewoners praten mee
Bedoeling was dat nog voor het eind van 2023 meer duidelijk zou worden over de concrete planning van de tijdelijke bouw in het gebied. Dat is niet gebeurd. Wel is er een inspraakbijeenkomst gepland voor bewoners. Op dinsdag 23 januari zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerden van 19 tot 21 uur welkom in Aristo Meeting Center aan de Brennerbaan 150. Opgeven kan via Sklk@Utrecht.nl

Laat uw reactie achter

Reactie

7 reacties

 • Huurder schreef:

  Ik woon al heel lang bij het spoor. De ene na de andere trein komt langs. Ben gewend aan het geschud als er weer eens zo’n gigantische goederentrein langs komt. Het geluid wen je aan. De gewone treinen, dat valt reuze mee. Als het spoor goed onderhouden wordt tenminste. Beter dan een snelweg. Dat zou ik dan weer niet kunnen verdragen. Ik woon in een oud huis. Geen isolatie of wat dan ook. Ik heb meer last van mijn buren dan van het spoor. Heel veel meer zelfs.

 • Baliekluiven op z'n gemakkie schreef:

  In Hoograven staan ook al een jaar honderden containerwoningen, half afgemaakt. Zouden ze daar niet eerst eens mee bezig? https://www.duic.nl/wonen/280-containerwoningen-in-hoograven-in-utrecht-naar-verwachting-in-augustus-2024-opgeleverd/

 • Smikkelbeertje schreef:

  Ik dacht dat de Wet geluidhinder buiten werking was gesteld met de invoering van de Omgevingswet. Verder is de gemeente bezig met het trillings en geluidbeleid, daarin wordt ook iets gerept over tijdelijk wonen, dat de ambities daar wel hoger zijn dan de Omgevingswet aangeeft.

 • Boesje schreef:

  Er is een inspraakavond georganiseerd. Laat me niet lachen. Dat is alleen voor de bühne. De gemeente heeft al lang besloten. Zeker nu ik de naam van Van Hooydonk voorbij zie komen.

 • Toine Goossens schreef:

  Dit zat er aan te komen. Utrecht werkt het ‘Wiel met spaken uit’. Dat is de rail ringlijn rondom de stad. Lunetten wordt daarbij hét station op weg naar de Uithof. Een groot station heeft alleen nut als daar grootschalig wordt gewoond en gewerkt. Dit is een pietepeuterig stapje op weg naar het voorgezet binnenstedelijk bouwen. Hoewel klein is het doel groot: ‘Het onmogelijk maken van bouwen in de polder’.

  De landelijke politiek is het faliekant oneens met de vrijzinnigheid van GroenLinks Utrecht. Daarom gaat het mobiliteitsbeleid, ruimtelijke ordening en de planning van nieuwe woonlocaties weer terug naar het Rijk. GroenLinks Utrecht spartelt wiebelig nog tegen, denkend dat zij landelijk een deuk in een pakje boter kunnen slaan.

 • Chef Plongeur schreef:

  Nu wórdt er gebouwd, is het wéér niet goed?!! Kijk, je hóeft niet, gesponsord door de maatschappij, ín Utrecht te wonen voor weinig! Wonen, een dak boven je hoofd: prima, heel belangrijk. Maar berwacht niet voor een appel en een ei op de eetste rang te kunnen zitten. Je kan ook in een plaats buíten de stad gaan wonen. In Limburg staat eindeloos veel leeg. Ga dáár lekker heen. Kost geen drol en je wordt er met open armen ontvangen.
  Ik had ook op de Oudegracht willen wonen. Kan ik niet betalen. Pech voor mij. Klaar. En weer dóór…!

 • Rob Hasenbos schreef:

  Ik ben opgegroeid in de Schepenbuurt, naast de spoorlijn naar Gouda en Den Haag/Rotterdam.
  Dan ook nog eens de Douwe Egberts die je heel vaak heel duidelijk rook. Je went eraan. Maar ja, wij zijn dan ook van voor de rubbertegelgeneratie, zal ik maar zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *