Realisatie in 2022

Nog een jaar bureaucratie over aanleg fietspad

Fietsers steken nu over en passeren dan de tram, in de toekomst gaan ze hier linksaf richting USP

Wethouder Van Hooijdonk denkt nog minstens een jaar aan inspraak en voorbereiding nodig te hebben, voordat een nieuw fietspad wordt aangelegd vanuit Rijnsweerd naar de Uithof (Utrecht Science Park).

Bij de aanleg van de nieuwe tramlijn 22 van Utrecht Centraal naar het Utrecht Science Park (De Uithof) werd al tijdens de testritten duidelijk dat de kruising Platolaan met de Weg tot de Wetenschap (bij zwembad Krommerijn) niet veilig is. Grote groepen studenten steken hier tijdens de spits over, ook als het verkeerslicht inmiddels op rood staat. Er staan geen slagbomen bij de overwegen, omdat het om een groot kruispunt gaat. Een mogelijke oplossing is om de fietsers een alternatieve route te bieden waarbij ze vanuit de Platolaan direct links afslaan en niet oversteken.

Alternatief

Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk ziet een alternatieve route wel zitten, maar informeerde de gemeenteraad op 30 juni 2020 dat er dan een fietsroute over de Cicerolaan komt, een parallelweg achter de Weg tot de Wetenschap in Rijnsweerd waar ook woningen staan. Daar leken bewoners niet al te blij mee.

Opvallend genoeg is studenten niks gevraagd, maar buurtbewoners mochten wel hun zegje doen. Een klankbordgroep van vijftien buurtbewoners mocht maar liefst negen alternatieve routes beoordelen. De belangrijkste criteria waren: lengte en reistijd, gebruik, veiligheid, omgeving, kosten en planning.

Nieuw fietspad

De voorkeur ging uiteindelijk naar een tweerichtingsfietspad vanaf de Platolaan langs de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. Precies de route die twee jaar geleden al werd voorgesteld als alternatief en bovendien daar al ligt. Alleen is dat wel een eenrichtingsfietspad in tegengestelde richting op dit moment. Het fietspad moet dus verbreed worden, voordat hier de fietsers over heen kunnen rijden richting USP.

Na vele inspraakrondes en gesprekken kwam men ook op het Stadskantoor tot de logische conclusie dat het veiliger is om vanaf de Platolaan, direct links af te slaan richting het viaduct, in plaats van eerst over te steken en de nieuwe trambaan tegen te komen. “Dit alternatief voldoet aan de eisen van verkeersveiligheid en ontlast het kruispunt, waarmee de doorstroming op de Weg tot de Wetenschap en de oversteek over de trambaan verbetert.

Het noordelijke fietspad op de Weg tot de Wetenschap wordt dus verbreed tot een tweerichtings fietspad. Op basis van een eerste schouw met een bomenspecialist lijkt het mogelijk om, door het ophogen van het fietspad met bomengranulaat, de bestaande bomen te behouden.

Zo’n beetje iedere dag een storing

Tot zo ver lijkt alles goed te gaan, ook al blijft in de tussentijd het huidige kruispunt onveilig. Maar goed, gezien de studies door de coronamaatregelen vrijwel platliggen en tram 22 zo’n beetje iedere dag door een storing stilstaat, is er niet zoveel aan de hand op dit moment qua verkeersveiligheid.

Verder met de bureaucratie. Wanneer de fietsers massaal voor het kruispunt links afslaan, zullen ze uiteindelijk vaak toch nog moeten oversteken om bij de plaats van bestemming te komen. Nadat ze onder het viaduct door komen, gaan ze bij de Sorbonnelaan naar rechts om de doorgaande route weer te volgen. Om dit te voorkomen, zal het fietspad langs de trambaan doorgetrokken moeten worden tot aan de Padualaan. Maar doet de verkeerswethouder dat ook? Nee. “Deze voorkeursvariant werken we komend jaar verder uit.”

De wethouder legt het even in simpele taal uit: “De opgaves die hier liggen zijn het verbreden van het fietspad binnen het huidig profiel onder het viaduct van de A27 in overleg met Rijkswaterstaat, het gebruik van de voormalig busbaan voor zowel fietspad als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten en de realisatie van meer groen en herinrichting van de parkeerplaats Padualaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.”
Het traject duurt nog wel even, want tot de zomer van 2021 wordt een Integraal Programma van Eisen en een Voorlopig Ontwerp van de totale route uitgewerkt. Hierna komt er inspraak voor de buurt. Dan pas volgt vaststelling en de gemeenteraad wordt in de tweede helft van 2021 geïnformeerd over het resultaat. De aannemer wordt in het vierde kwartaal geselecteerd en de realisatie start in 2022 . Een jaar nadat de brief over het plan is verschenen, drie jaar na de officiële opening van de Uithoflijn tram 22.

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *