(Jeugd)zorg

‘Komen zwijgcontracten ook voor in Utrechtse zorg?’

Beeld: Pixabay / edar

‘Horen, zien, maar toch zwijgen.’ De fracties van de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over zwijgcontracten in de zorg. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Everhardt (Jeugd & Jeugdzorg). 

Zwijgcontracten zijn volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ‘vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met een ongewenste inhoud’. Volgens de inspectie valt onder ‘ongewenste inhoud’: verplicht zwijgen, afzien van een gang naar de tuchtrechter, afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen, afzien van melden bij de inspectie, afzien van inschakelen van de media. Wie een zwijgcontract heeft getekend, wordt verzocht dit te melden bij het IGJ. Dat kan ook anoniem.

RTV Utrecht meldt sterke aanwijzingen te hebben dat er zwijgcontracten worden afgesloten in Utrecht: “Naar aanleiding van onze berichtgeving over Veilig Thuis / Samen Veilig hebben zich honderden families gemeld met klachten over het functioneren van Veilig Thuis / Samen Veilig.”

 

De Utrechtse fracties zijn van mening ‘dat vaststellingsovereenkomsten met geheimhoudingsbepalingen een open en transparante cultuur in de weg staan’: “Een open cultuur is nodig voor goede en veilige zorg.” Ze zijn benieuwd of dergelijke ‘zwijgcontracten’ ook door Utrechtse aanbieders van (jeugd)zorg zijn afgesloten. Ze vragen of het college hun mening over zwijgcontracten deelt, of het college er mee bekend is en of het college bereid is om partners in de (jeugd)zorg hierop te bevragen. Ook vragen de fracties: “In hoeverre gebruikt de gemeente Utrecht, bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden, haar opdrachtgeversrol om te voorkomen dat zwijgcontracten worden ingezet?”

 

Minister Hugo de Jonge heeft zich ook uitgesproken over zwijgcontracten.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *