Strafrechtelijke vervolging

Kappen met illegaal bomen verwijderen

Deze boom hoeft niet meer omgekapt te worden, maar viel door rot vanzelf om

Het moet afgelopen zijn met de illegale kap van bomen in de stad én de beschadiging van bomen door de aanleg van leidingen, ondergrondse buizen en werkzaamheden. De gemeente Utrecht gaat daarom als één van de eerste steden in Nederland het OM actief benaderen met het verzoek om bomenbeschadigers strafrechtelijk te vervolgen.

Wie zonder vergunning een boom kapt, komt daar niet zomaar mee weg, zo is de bedoeling. Dat staat in de nieuwe beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen die deze maand van kracht is geworden. De beleidsregel bevat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen.

Illegale bomenkapper

Strafrechtelijk kan een proces verbaal opgemaakt worden en het OM verzocht worden om de illegale bomenkapper te vervolgen. Vanuit de gemeente kan geëist worden dat er voldaan wordt aan de APV tot het herplanten van een nieuwe boom ter vervanging van de illegaal gekapte boom. Sinds 21 november 2018 is er voor iedere boom die gekapt wordt een ‘herplantplicht‘. Vanaf deze maand gaat de plicht gepaard met een last onder dwangsom, die wordt verbeurd als de herplantplicht niet binnen drie jaar wordt uitgevoerd.

Volgens Kees van Oosten van De Utrechtse Bomenstichting is de nieuwe regel in essentie goed, maar zal het weinig uithalen: “Het OM heeft het verschrikkelijk druk, zodat het verzoek om illegale bomenkap te vervolgen, weinig zin heeft. Daar komt het OM dan gewoon niet aan toe. Handhaven tegen illegale bomenkap zal de gemeente toch vooral zelf moeten blijven doen.”

Leefbaarheid

De gemeente Utrecht stelt zich zo hard op, omdat het beschermen en behouden van bomen één van de speerpunten van het college is. “Bomen zijn noodzakelijk voor de bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad, en voor het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.”

Tot nu toe was het beschadigen van bomen of het illegaal vellen van bomen met een dwarsdoorsnede dikker dan 15 cm al verboden, maar de nieuwe beleidsregel zorgt ervoor dat het toezicht op ‘boombescherming’ beter te handhaven wordt. De gemeente maakt zich niet zozeer zorgen om particulieren, maar is vooral ontevreden over de projectontwikkelaars die her- en der stukken groen verwijderen voor woning- en kantoorbouw. De gemeente laat weten: “Utrecht kent veel bouwplaatsen, bomen zijn bij werkzaamheden gevoelig voor schade en boombescherming is daarom wenselijk.” Bomenbehoud staat ook opgenomen in herziening van de nieuwe Omgevingsvisie Ruimtelijke strategie Utrecht 2040.

Extra toezicht

De gemeenteraad heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor extra toezicht op bomenkap en herplant. De gemeente hoopt dat de nieuwe beleidsregel ook een preventief effect heeft, waardoor meer velvergunningen worden aangevraagd. De nieuwe beleidsregel wordt over een jaar geëvalueerd.

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *