Oproep tot publiekelijke discussie

Jos Stelling in brief aan gemeente: “Wij lopen door de ontwikkelingen en uw diepe zakken gevaar.”

Jos Stelling stelt een publiek debat voor over de subsidie aan De Machinerie.

Op 15 mei vond een videoconferentie plaats tussen Wethouder Cultuur Anke Klein (en enkele ambtenaren) en vertegenwoordigers van de niet gesubsidieerde cultuur in Utrecht. Bedoeling van de gemeente was om te onderzoeken wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, zodat de knelpunten zo goed mogelijk in kaart konden worden gebruikt. 

Het verslag van deze bijeenkomst stemde niet vrolijk. De coronacrisis hakt er stevig in bij de meepratende instellingen. Oplossingen werden niet geboden waardoor de conferentie vooral een therapeutische waarde had. De afsluitende woorden van de gemeente waren begripvol maar weinig concreet. “Goed om te horen welke ideeën jullie hebben om aan de slag te blijven. We realiseren ons dat het behelpen is. Vooral buiten zal er meer mogelijk worden de komende tijd, we werken er hard aan om daar als gemeente duidelijkheid in te scheppen en dat te ondersteunen. De druk op de openbare ruimte is groot, maar we willen graag dat cultuur daar een goede plek in krijgt. Laten we spannende dingen blijven doen om in beweging te blijven.”

Jos Stelling (Springhaver, Louis Hartlooper Complex) was een van de deelnemers. Hij doet spannende dingen. Volgend jaar opent hij zijn nieuwe filmtheater Slachtstraat.  Hij deed, volgens het verslag, tijdens de beschikbare vijf minuten de volgende oproep.

“Springhaver en LHC zijn gezonde bedrijven, de problemen vallen gelukkig mee. We werken mee aan veel projecten en initiatieven in de stad, ook nu is er veel creatieve samenwerking. · Bijzonder om nu als niet-gesubsidieerde instelling aan tafel te zitten, ook omdat de relatie met de gemeente en met Culturele Zaken niet goed is. Goed idee om dit vaker te doen. · Als de gemeente echt verschil wil maken in de stad, steun dan vooral de instellingen die nu aan tafel zitten financieel, en stop met projecten zoals de Cartesiusweg.

Niet vermeld was zijn verzoek om een openbaar debat met de wethouder over de subsidie aan de Machinerie, de beoogde nieuwe plek voor ’t Hoogt aan de Machinerie. Omdat de opmerkingen van Stelling geen vervolg kregen, stuurde hij een reactie naar alle deelnemers. Daarop kreeg hij buiten de groep een persoonlijke reactie van Hans van Soelen, hoogste ambtenaar cultuur. Deze liet weten geen acute reden te zien om het besluit over De Machinerie te heroverwegen.

Het was voor Stelling reden om een brief aan Hans van Soelen, met een afschrift aan het college en de raad te sturen. In zijn schrijven gaat hij in op de moeizame relatie met de gemeente Utrecht, de weigering van ’t Hoogt om met zijn theaters samen te werken en de in zijn ogen door de gemeente met miljoenen gesubsidieerde concurrentievervalsing in de Machinerie. Stelling stelt een publiekelijk debat voor. “Goed voor de democratie en de publieke betrokkenheid bij de gemeentelijke politiek die zo ongeveer tot het nulpunt is gezakt. De totstandkoming van de “Machinerie” is een boeiend onderwerp. We hebben zoiets al eerder georganiseerd in het Schiller Theater  i.v.m. de   Paardenveldparkeergaragebioscoop. Zulke debatten zijn goed voor de cultuur en goed voor de stad. Over de vorm en procedure worden we het vast eens.”

Stelling had op dit moment geen behoefte om nader op de correspondentie te reageren.

Lees hieronder zijn brief.

soelen (002)

Redactie

16 reacties

Reageren
 1. Wat speelt hier? Waarom deze tegenwerking? Wij genieten bijna wekelijks van de filmtheaters van Jos Stelling. In elk andere stad wordt zo’n ondernemer op het het schild geheven.

 2. Sterke brief. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder. Want zij is verantwoordelijk en niet deze ambtenaar.

 3. Heel goed Jos, dat je de kat de bel aanbindt. Dit college schuift cultuur onder marketing. De rest van de pot gaat naar een GroenLinks hobby. Treurig, Utrecht onwaardig.
  Mocht de Machinerie zo’n voortreffelijk doortimmerd plan zijn, dan is een openlijke publieke discussie het zeker waard. Mocht Hans van Soelen samen met de wethouder hiervoor weglopen, dan laden zij nog meer verdenking op zich.

 4. Natuurlijk moet er een publieke discussie komen. Deze brief maakt wederom duidelijk dat er geen rationele argumenten zijn om ´t Hoogt/De Machinerie te steunen. Als de wethouder daar anders over denkt, kan ze dat in discussie met Stelling uitleggen. Ik vrees echter dat ze de confrontatie niet aandurft. En die ambtenaar al helemaal niet.

 5. Deze brief geeft ondubbelzinnig aan dat Groenlinks niets meer dan een ordinaire machtspartij is. Door de Machinerie in het leven te roepen werd de toekomst van het failliete Hoogt zeker gesteld. Uiteraard heeft de prominente positie van Hoogt-directeur Rianne Brouwers binnen Groenlinks daarbij een rol gespeeld. Knappe wethouder die me kan uitleggen dat het toch anders zit.

 6. Dit riekt naar ‘staatssteun’
  De miljoenensubsidie moet overigens wel aan meerdere voorwaarden voldoen om geen ongeoorloofde staatssteun te zijn. Zo bleek uit onderzoek van advocatenkantoor AKD. Het risico is anders onder meer dat de eigenaar van het huidige gebouw Central Studios kan meeprofiteren van de subsidie. De subsidie gaat namelijk in zijn pand zitten. Als er aan voorwaarden wordt voldaan moet het geen probleem zijn

 7. Eens met Jos.

  Als organisator van debat Kade/Paardenveld in het Schillertheater – hier verwijst Jos naar en waar bleek dat de gemeente en ’t Hoogt flauwekul verkochten wat later ook bewezen werd – wil ik best weer mij inspannen.

  Destijds deed ik dat op persoonlijke titel met eigen geld en in samenwerking met de gemeenteraad.

  Als destijds columnist van de Duic schreef ik er fijn over. De toenmalige eindredacteur die nu eindredacteut De Nuk is, heeft misschien wel interesse.

  De vraag is of deze coalitie zin heeft in een normale zakelijke discussie over de inzet van belastinggeld.

 8. Dat de directeur van t Hoogt de Groen Links raadsleden selecteert , mede op basis van hun bereidheid om ’t Hoogt te blijven subsidiëren, is een beschamende vorm van georganiseerd politiek cliëntelisme. Dat mevrouw Rianne Brouwers vervolgens de schaalvergroting in de vorm van De Machinerie mede regelt …, nou ja het is tijd dat over deze politieke beerput fatsoenlijk gedebatteerd wordt.

 9. Ik ben benieuwd wat de deelnemers aan die videoconferentie van de subsidie voor t Hoogt vinden. Het zal niet meevallen om te zien dat hun bedrijven omvallen en de gemeente miljoenen cadeau doet aan een onzinnig plan.

 10. De heer van Soelen ziet geen reden om het plan te heroverwegen. Ik wel. Door de enorme klap die de (niet gesubsidieerde) culturele sector recent heeft gekregen is er nieuwe situatie ontstaan. Er is nu alle reden om eens goed te kijken of de miljoenen voor De Machinerie niet ingezet kunnen worden om deze culturele ondernemers te ondersteunen. De gemeente wil dat ze spannende dingen gaan doen. Daadwerkelijke hulp zou daarbij op prijs gesteld worden.

 11. Iemand in de gelegenheid om me te overtuigen van de kwaliteiten van deze Rianne Brouwers? Ik ken haar cv niet en een oordeel is vooral gebaseerd op haar werk als directeur van een technisch failliet bedrijf. Wat heeft ze nog meer gedaan om tot deze positie te komen. Het zou toch erg cynisch zijn om te denken dat haar positie binnen Groenlinks haar enige verdienste is.

 12. Dit kan toch niet mensen!
  Dat riekt naar………..
  Waar zijn onze kritische raadsleden nu? Het gaat hier wel om belastinggeld! Haal die onderste steen boven!
  Bestuur doe met dat geld iets nuttigs voor je inwoners! Zeker in deze tijd!
  We genieten altijd van de sfeer en films in Springhaver en het Louis Hartloper Complex!
  Het oude Hoogt moet ook maar eens zijn eigen broek op gaan houden. Dat moeten alle zzp-ers ook!

 13. Valt me wel op dat een belangrijke band als Kensington in Utrecht ‘niet te houden’ was!!

 14. Waarom deze tegenwerking door de gemeente, terwijl je 5 miljoen gemeenschap geld kan besparen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *