Henk vlogt

Iconisch Utrechts gebouw blijkt een crematorium

Foutje bedankt!

Laat uw reactie achter

Reactie

3 reacties

 • Roland Goetgeluk schreef:

  Ha Henk,

  Op 3 maart schreef ik n.a.v. een debiel PR-filmpje (rechtstreeks uit de Provada geknipt) over de Cartesiusdriehoek. Het is nog erger dan ik dacht en precies zoals je correct meldt in je film!

  HET PARADIJS OP AARDE
  Het was in die dagen dat Lot en andere aanhangers van Groot Licht, de groengele god van de stichtelijke blijde witte gefortuneerden, zagen dat het paradijs op aarde hersteld moest worden.

  En zo geschiedde.

  In de bekende ‘D’ 66 goddelijke seconden’ die voor eenvoudigen van geest niet te bevatten is, herschiep de gemeenteraad het Stichtelijke paradijs.

  ‘Wij doen het in de zalige opdracht van de Waarheid en de Waarheid is GL’, zo spraken Lot en genoten de andere raadsleden toe. ‘Kijk niet om naar het oude, want ge zult voor paal staan.’ Collegiaal knikte St. Klaas instemmend.

  En de Hesteriaanse meerderheid van gemeenteraad boog het hoofd voor zoveel ziel en zaligheid. ‘Aanvaarden op ’t Hoogt’, zo heette het in die dagen: ‘niet alles is te snappen en niet alles hoeft gesnapt te worden’ en ‘als het fout gaat, dan zijn we allemaal fout en is dus niemand fout.’

  De volgelingen van GL en Hesterianen (zij deden nu mee) wisten dat de Waarheid nog wel verkondigd en verkocht moest worden. Immers, alleen de zaligen van geest en gevulde beurs mogen het paradijs betreden.

  En de boodschapper ‘Bij U Terecht’ die door de heidenen ‘Flopje de Babbelaar’ wordt genoemd, schiep in de naam van GL onderstaande film.

  In natuurlijk inclusief Engels.
  Engelentaal is niet eng.
  Engelentaal is verstaanbaar voor witte rijke zaligen.
  Engelentaal is Vast Goed.

  Voor het filmpje zie: https://youtu.be/sN_WUgEz4wM?feature=shared

 • Felix schreef:

  De eerste gedachte die zich opdringt is: dat zullen geen sociale huurwoningen zijn – of wacht: misschien juist wel vanwege de te verwachten snelle doorstroming?
  Nee, kletskoek! In die gezonde tempel die door het tomeloos dynamische Utrechtse bestuur (ze weten meer dan wij denken!) tot ‘blauwe zone’ is verklaard – niet gekoppeld aan de parkeerschijf – is het gezondheid alom tot je honderdste. Noot: er kunnen alleen maar mensen wonen die bulken van het geld. Al was het maar om de energierekening te betalen. Van 50 graden koelen tot 20 graden is peperduur.

  Voor alle duidelijkheid eerst maar iets over die zogenaamde Blue Zones – “plaatsen op de wereld waar er tien keer zoveel honderdjarigen zijn als verwacht voor een overeenkomstige bevolkingsomvang in de VS, waarvan de meeste ongewoon gezond zijn. De Amerikaanse onderzoeker Dan Buettner benadrukte voor het eerst Blue Zones en identificeerde er vijf wereldwijd, van Californië tot Japan. Hij noemde ze Blauwe Zones omdat hij deze plaatsen op de kaart blauw omcirkelde”.

  Kennelijk heeft Utrecht een diepteonderzoek gedaan en bepaalt dat de stad die status verdient vanwege het quotum ‘ongewoon gezonden’. Kwestie van een simpele combi: Burgerlijke stand, Beter Dichtbij, Infomedics en noem nog maar een bosje databases (Co-Med†) waar je hele fysiek is uitgeplozen. De rest is statistiek, een beetje rekenen en… geschiedenis.

  Deze wijsheid komt niet uit mijn duim, is op internet te vinden en wordt – zorgvuldigheid is maar alles – vergezeld door De Negen Geboden. Daarin staat precies hoe je moet leven, wat je mag en vooral niet mag. Natuurlijk niet pas vanaf je AOW en/of pensioen, maar van jongs af aan.

 • Edwin schreef:

  Daar is vast goed over nagedacht, toch?
  Iedereen heeft daar vast zonnepanelen volgens de VVE verdeelsleutel en in de nabije toekomst vervalt de salderingsregeling. Dus iedereen heeft daar vast een airco om de temperatuur naar believen te regelen om de opgewekte energie “te verbranden” en zodoende een relatief lage energierekening te krijgen.
  Toch?

  Kan zijn dat ik me vergis en iedereen daar een warmtepomp heeft om de airco aan te sturen maar da’s vast hetzelfde principe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *