De rechter doet over zes weken uitspraak

Huurders flat Hanoidreef eisen huurkorting van Bo-Ex: “Klachten worden nauwelijks verholpen”

Afgelopen donderdag  vond bij de Utrechtse Rechtbank de behandeling plaats van vorderingen van 23 huurders van de Hanoidreef tegen Bo-Ex.

De huurders zijn van mening dat Bo-Ex oneerlijke handelspraktijken uitoefent door huurders slechte appartementen te verhuren. De raadsman van de huurders, mr. Gabrelian, noemde een aantal uitspraken, waarin collega-rechters van de behandelend rechter, mr. Ramsaroep, deze vordering hadden toegewezen. Indien dat in dit geval gebeurt, betekent dat niet uitgesloten is dat de huurders tot 3 jaar terug slechts een fractie tot 50% van de overeengekomen huur hoeven te betalen. Tijdens de behandeling werd duidelijk dat de gemeente Utrecht al in 2019, naar aanleiding van de desastreuze brand in de Grenfell Tower, Bo-Ex aangeschreven had om haar gebouwen op brandveiligheid te controleren. In 2021 stelde de gemeente na verzoek van mr. Gabrelian vast dat Bo-Ex niets gedaan had en is Bo-Ex aangeschreven met spoed een aantal maatregelen te nemen. Niet alleen de door de huurders ingeschakelde deskundigen, ook RoyalHaskoning had zich in een tussenrapport vernietigend uitgelaten over de brandveiligheid.

Verder bleek Bo-Ex al begin 2021 een onderzoek gedaan te hebben onder de bewoners, waaruit een groot aantal klachten naar voren gekomen was. Dit rapport had Bo-Ex niet gemeld tijdens een eerder kort geding, waarin Bo-Ex zich verweerde dat zij niet op de hoogte was van de klachten van de bewoners. De rechter gaf de bewoners de gelegenheid om zelf te vertellen over hun woonsituatie en de handelwijze van Bo-Ex. Iedere keer kwam naar voren dat de bewoners al jarenlang klaagden en dat klachten niet of provisorisch verholpen werden. Met name de opmerking van de raadsman van Bo-Ex dat er nooit lekkages gemeld waren, werd heftig weersproken door de bewoners en ondersteund met foto’s en video’s. Op het eind wees de raadsman van Bo-Ex op rapporten die door een deskundige waren opgemaakt en waaruit zou blijken dat er geen probleem was met de ventilatieafvoer. De door één van de bewoners ingeschakelde gemachtigde, mr. Tomlow, citeerde met toestemming van de rechter één van de rapporten die niet overgelegd waren, waaruit bleek dat de ventilatieafvoer in strijd met het Bouwbesluit en feitelijk zwaar onder de vereiste capaciteit functioneerde. De verzoeken van de raadsman van Bo-Ex om uitstel werden door de rechter afgewezen. De rechter doet over zes weken uitspraak.

Redactie

Eén reactie

Reageren
  1. Mooie boel, dat je tegenwoordig een advocaat nodig hebt om de brandveiligheidsnormen aan de kaak te stellen. Die advocaat Gabrelian gaat het nog druk krijgen. Heel Overvecht en Kanaleneiland staat vol met dat soort gebouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *