Henk vlogt

Hoe komt het toch dat mensen 15 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning?

Plannen genoeg maar het probleem wordt niet opgelost. Henk weet wie daar schuld aan hebben.

Henk Westbroek

Henk Westbroek, kritisch van nature, vlogt twee keer per week op De Nuk over zaken die zijns inziens nodig van commentaar worden moeten worden voorzien. (foto: William Rutten)

2 reacties

Reageren
  1. De ‘zittende bevolking’ groeit al jaren niet. De bevolkingsgroei komt uitsluitend door immigratie. Nederland behoort inmiddels tot de grote immigratielanden als Australië en Canada. Een volslagen taboe-onderwerp in politiek Den Haag en bij een groot deel van de kiezers. Asielzoekers vormen slechts een component van die immigratie. De meeste immigranten gaan naar universiteiten, ict bedrijven, etc. Werkgevers die overigens voor het ‘woonprobleem’ van die nieuwe werknemers weinig doen. De woningbouw waar nu behoefte aan is gaat ‘op’ aan immigranten. En niet alleen die woningbouw moet groeien, maar ook de infrastructuur: wegen, ov, vliegvelden, nutsvoorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, etc. Dat immigratie-tempo is dermate sterk dat Nederland over 20 jaar een soort Los Angeles zal zijn. Met in de randen nog een paar stikstofvrije boeren. Nederland krijgt er miljoenen inwoners bij. Bedenk wel, dat de huidige Nederlandse belastingbetaler die immigranten niets verschuldigd is, maar ze mogen die groei wel betalen. Het is een keuze, tot stand gekomen door een politiek van niet-kiezen. Wat de VVD vroeger het vrije spel der maatschappelijke krachten pleegde te noemen. Goh, wat was Geertsema in z’n nopjes als hij dat mantra naar buiten deed rollen. Verder lezen: Over deze demografische ontwikkelingen schrijft Prof. Jan Latten indringende bijdragen. PS Ik zou de Nederlanders wel eens tegen willen komen die – echt – 15 jaar op een woning wachten….. Volgens mij is dat een retorische overdrijving, oftewel een hyperbool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *