Henk vlogt

Het Utrechtse burgerberaad is een schaamlap voor lui gemeentebestuur

Door de gemeente geselecteerde Utrechters mogen bepalen hoe de stad bestuurd moet worden. Waarom hebben we dan een gemeenteraad?

Laat uw reactie achter

Reactie

4 reacties

 • Jos Stelling schreef:

  Beste Henk, het burgerinitiatief is volgens mij bedoeld als een mogelijk alternatief en niet als aanvulling op het bestaande ‘gedoe’. Want zoals het nu gaat met een meerderheidscollege en een x-aantal jongens en meisjes in de raad die er voor 4 jaar voor spek en boon bij zitten, gesteund door een groot ongekozen ambtenarenapparaat met goed betaalde niet gekozen consultancy en andere adviseurs, is ook niet alles. T.b.v. ‘het debat’ toch graag dan toch graag een minderheidscollege. Maar jij hebt daar mee verstand van.

 • Erik Drenth schreef:

  Er wordt niet voorgeselecteerd. Er wordt een aselecte steekproef genomen van circa 2000 Utrechters (met oversampling op bepaalde kenmerken). Die zullen zich niet allemaal opgeven. Het deel dat zich opgeeft, maakt kans om mee te doen (afhankelijk van hun opleidingsniveau, leeftijd, wijk, migratieachtergrond, geslacht).

 • Henk Westbroek schreef:

  Er wordt dus willekeurig gekozen, maar bepaalde kenmerken van de willekeurig gekozenen krijgen wel een duwtje in de rug ( welke kenmerken zouden dat zijn? Leeftijd, Kleur, Lid van een Politieke partij?) De heer Drenth benoemt die kenmerken in ieder geval niet, maar verstopt zich achter sociologentaal ” oversampling”. Niks willekeurig dus. Drs. H. Westbroek, socioloog.

 • Annemieke schreef:

  Ik werk zelf aan het organiseren van burgerberaden, dus ik weet er een en ander van. Wat westbroek zegt over die selectie klopt niet.Bij een burgerberaad worden mensen uitgenodigd door loting. Daarbij is het doel om een afspiegeling van de samenleving samen te brengen, op basis van leeftijd, geslacht, spreiding in de stad, opleidingsniveau (of het de provincie of het hele land) en bij de aanmelding worden mensen gevraagd hun opinie ten aanzien van het vraagstuk aan te geven zodat er in totaal een groep kan worden samengesteld met voor- en tegenstanders, jong en oud, man vrouw etc etc. Allemaal naar rato van de werkelijke populatie in de stad. Er wordt dus alles aan gedaan om een groep samen te stellen die zo divers mogelijk is op allerlei vlakken. De organisatie wordt doorgaans gedaan door een onafhankelijke partij, zodat het burgerberaad haar eigen afweging maakt en niet een gemeentebestuur naar de mond gaat praten (als dat al mogelijk is wanneer dat bestuur verdeeld is). Het is juist de kracht van een gemeenteraad of college dat ze zeggen: wij kunnen niet alles zelf, we worstelen al heel lang met dit vraagstuk, we komen er niet uit en we vragen burgers het besluit te nemen. Dat is een versterking van de democratie en het teruggeven van het vertrouwen aan burgers en erkennen dat de werkelijkheid soms te complex is voor een raad of college om alles zelf het beste te weten. Want ons democratische systeem is mooi maar niet perfect. Dat kan meneer westbroek vast met me eens zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *