restauratie

Domkerk al ruim twee jaar in de steigers: een update

Sinds juli 2017 wordt de Utrechtse Domkerk in fasen gerestaureerd. Een update van de afdeling communicatie van de Domkerk.

Na de laatste restauratie uit het midden van de jaren ’80 bleek het noodzakelijk, dit voor Utrecht zeer markante gotische kerkgebouw, opnieuw te restaureren. Deze behoefte werd duidelijk middels diverse inspecties uitgevoerd door de restauratiearchitect, Van Hoogevest Architecten, te Amersfoort en Utrecht en aannemersbedrijf Nico de Bont uit Vught in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar aanleiding van hieruit voortvloeiende bevindingen is een restauratieplan opgesteld en werden de benodigde kosten in kaart gebracht. Op basis hiervan werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in overleg met het ministerie van O, C & W voor het rijksmonument Domkerk een belangrijke subsidie verstrekt. De Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en particuliere fondsen en bijdragen door bijvoorbeeld crowdfunding maakten de restauratie van de Domkerk mogelijk.

De noordgevel in de steigers

Corrosie ijzerwerk

De huidige werkzaamheden hebben met name betrekking op de buitenzijde van de kerk. Het gebouw bevat een grote verscheidenheid aan natuursteen waarbij de blokken en lijsten onderling veelal verankerd zijn middels ijzeren doken en krammen. Weersinvloeden en degradatie van het eeuwenoude materiaal veroorzaken scheurvorming en corrosie van het ijzerwerk, dat in enkele gevallen tot onveilige situaties leidt.

Hier is de corrosie goed te zien

Derde fase en bereiken hoogste punt

Momenteel is de derde fase in uitvoering en staat er een indrukwekkende steiger aan de topgevel van het Noordertransept (aan de Domstraatzijde). Het natuursteen rondom het immense glas-in-lood venster wordt minutieus hersteld waarbij zoveel mogelijk historisch materiaal gespaard zal blijven. Delen van blokken, lijsten en pinakels worden met respect hersteld of in een enkel geval vervangen door gelijksoortig materiaal. Op de topgevel bevinden zich een twintigtal gotische sierelementen met een bloemmotief, zogenaamde kanthogels, die vanwege de slechte staat allemaal vervangen moeten worden. Het beeldhouwwerk hiervan is nagenoeg gereed waarna ze kunnen worden herplaatst. Aangezien deze bijzondere elementen een prominente plaats krijgen op de hoogste gevelvelden van de Domkerk vinden de Protestantse Gemeente Utrecht en het Citypastoraat Domkerk het van belang dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Vervangen onderdelen groot venster

Feestelijke bijeenkomst en officiële handeling door wethouder Klein

Om die reden zal wethouder van cultuur, erfgoed en wijk binnenstad, mevrouw dr. Anke Klein de laatste kanthogel plaatsen op woensdag 9 oktober om 14.30 uur vanaf een steigerhoogte op circa 40 meter. Een en ander zal voor belangstellenden tussen 14.00  en 15.00 uur live te volgen zijn middels camera’s en een groot projectiescherm in de Domkerk zelf

En de restauratie gaat verder

Met het bereiken van het hoogste punt is de restauratie voorlopig nog niet ten einde, inmiddels worden er steigers opgebouwd aan de westgevel van de Domkerk, pal tegenover de volledig ingepakte Domtoren.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *