'Die eis van 10,6 miljoen euro? Ik denk dat de corporaties er spijt van hebben’

Bo-Ex-directeur Straver wil geen euro van gemeente Utrecht

 • Door Redactie
 • |
 • 29 mei 2024
 • |
 • 4 reacties

Bo-Ex directeur Robert Straver

In de lobby van Utrechtse woningcorporaties ontstaan scheuren. De nieuwe directeur van Bo-Ex, Robert Straver, gaat tegen zijn collega-corporaties in. De miljoenen-eis richting gemeente ligt voor hem niet meer op tafel. Straver staat niet achter de rekening die de woningcorporaties aan de gemeente presenteerden: ‘Ik ben het niet eens met die eis van 10,6 miljoen euro.’

Robert Straver sprak afgelopen week tijdens een huurdersavond in buurthuis De Nieuwe Jutter in Rivierenwijk. Later lichtte hij zijn standpunt aan De Nuk toe.

De corporaties proberen met gemanipuleerde cijfers de gemeente 10,6 miljoen euro afhandig te maken. Alleen als ze dat geld krijgen, stoppen de corporaties met de gewraakte uitverkoop van sociale huurwoningen. De strijd hierover is sinds begin maart gaande. De afgelopen decennia verkochten de Utrechtse corporaties duizenden betaalbare sociale huurwoningen.

Robert Straver trad op 11 maart aan als nieuwe directeur van Bo-Ex, een van de vijf grote corporaties. In alle wijken heeft Bo-Ex woningen. De corporatie verkeerde jaren in crisis. Bo-Ex viel de afgelopen tijd op door leegstand, schimmelwoningen, slechte communicatie en maximale huurverhogingen. Ook was er een jaren lang lopend conflict tussen directeur Marije Eleveld en de huurdersvereniging STOK. Eleveld negeerde de huurders terwijl Bo-Ex slechte service leverde. Over en weer werden rechtszaken gevoerd. De Bo-Ex-huurders, onder wie veel nieuwkomers en mensen met taalachterstanden, werden de dupe.

Aan Robert Straver de opdracht om de verstoorde verhoudingen te herstellen.

Zo moet je niet met elkaar omgaan: eisen stellen

Zonder voorwaarden ging de nieuwe directeur woensdag 22 mei met tachtig Bo-Ex-huurders in gesprek. Op verzoek van de huurdersvereniging leidde Nuk-medewerker Cees Grimbergen de bijeenkomst.

Cees Grimbergen (l) en Robert Straver tijdens de druk bezochte huurdersavond

De Bo-Ex-huurders presenteerden een stortvloed aan klachten. Inderdaad leegstand, schimmel en slechte communicatie werden genoemd. Maar ook onnodige sloop, rattenoverlast, achterstallig onderhoud, niet goed uitgevoerde reparaties en, inderdaad, maximale huurverhogingen. Voor de thema’s liberaliseren en uitverkopen van sociale huurwoningen was nauwelijks tijd meer.

Enkele huurders namen het voor Bo-Ex op. Zij toonden hun tevredenheid over de corporatie die van oudsher in de stad als de meest sociale bekend stond. Bo-Ex straalt als enige corporatie nog iets van de oude woningbouwvereniging uit. Maar ook de positief ingestelde huurders plaatsten vraagtekens bij de huurverhoging die de corporatie per 1 juli oplegt: de maximale 5,3 procent.

Één huurder bracht tijdens de bijeenkomst de 10,6 miljoen-eis en de uitverkoop van sociale huurwoningen ter sprake.

‘Dat wij corporaties verlies maken, klopt niet’

Kort voor Stravers aantreden als directeur, stuurden de zes Utrechtse corporaties een zogenoemd ‘huishoudboekje’ aan de raad. Daarin werd met valse cijfers een verlies gepresenteerd, terwijl de corporaties winst maken.

Op de huurdersavond reageerde Robert Straver: ‘Ik ben het niet eens met die eis van 10,6 miljoen euro. De corporaties zeggen: we draaien verlies. Dat klopt niet. Als het college goede volkshuisvesting wil, waarin sociale huurwoningen niet verkocht worden, is dat volledig aan het college. De gemeente bepaalt wat er gebeurt.’

Enkele dagen later lichtte Straver zijn uitspraken toe.

‘Die brief aan de raad en het huishoudboekje waren kort voor mijn aantreden al verstuurd. Het is dus van voor mijn tijd. Ik sta niet achter die eis van 10,6 miljoen euro. Ik vind zo’n aanpak zonde. Zo moet je niet met elkaar willen omgaan: eisen stellen. En dan ook nog eens de hoogte van de eis. Waar de 10,6 miljoen euro vandaan komt? Het is mij onduidelijk.’

De Bo-Ex-directeur bevestigt dat de corporaties onjuiste cijfers presenteerden om hun armoede te bewijzen.

Straver: ‘Het verhaal dat wij corporaties verlies maken, klopt niet. Ook afgelopen jaar hebben we een positief resultaat gedraaid.’

Bo-Ex is financieel gezond. Al is het minder rijk dan Mitros/Woonin en Portaal. Van 2019 tot en met 2022 haalde Bo-Ex opgeteld een positief resultaat (‘winst’) van 65 miljoen euro. Het eigen vermogen lag eind 2022 boven een miljard euro. Op alle financiële ‘parameters’ scoort de corporatie goed. De verwachting is dat ook de jaarcijfers 2023, die binnenkort komen, een gezond beeld tonen.

De eis richting gemeente werd op tafel gelegd door de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties). Daarin werken zes corporaties samen. Straver stelt nu dat met name de twee grootste corporaties -Woonin/Mitros en Portaal- de initiatiefnemers zijn van het ultimatum richting Gemeente. ‘Ik zou het anders gedaan hebben’, zegt hij. ‘Ik denk dat de corporaties er spijt van hebben’, verzucht hij.

‘Speel het spel eerlijk’

Hiske Alting, voorzitter van de huurdersvereniging Bo-Ex: ‘Wij als huurdersvereniging vinden het optreden van de nieuwe Bo-Ex-directeur verfrissend. Hij constateert dat de corporatie-financiën gezond zijn. Dat is een ander geluid dan we altijd horen. Straver vindt het niet nodig om bij de gemeente de hand op te houden. Dit is een signaal aan de andere Utrechtse corporaties: speel het spel eerlijk naar huurders en gemeente. De corporaties zijn niet arm.’

Alting is positief over de open dialoog die op de huurdersavond ontstond. ‘Ik denk dat we een stap hebben gezet. Door het gesprek met de huurders aan te gaan, heeft de nieuwe directeur iets van de crisissfeer weggehaald. Vertrouwen bij huurders zal moeten groeien. We hopen dat de nieuwe directeur de game changer wordt.’

——————————————————————————————————————————————————

Bo-Ex is met 9.500 woningen in Utrecht een grote en historisch belangrijke corporatie. De eerste sociale huurwoningen in Utrecht, aan de Surinamestraat in Lombok, zijn van Bo-Ex. Ze werden in 1909 gebouwd door Jaffa, een van de voorlopers van Bo-Ex.

Woonin en Portaal zijn de twee grootste corporaties in de stad. SSH is er vooral voor studentenkamers en -woningen. Cazas werkt vooral in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. Habion is een kleine corporatie die uitsluitend ouderenhuisvesting verzorgt.

De zes corporaties werken samen in STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties).

——————————————————————————————————————————————————

Meer weten over dit thema? Lees onder ‘dossiers’ alles in ‘dossier Wonen’

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

4 reacties

 • L. Streumer schreef:

  Het lijkt er op dat deze Robert Straver het beter begrijpt dan de Utrechtse raad. Die vindt namelijk dat die eis van de corporaties terecht is.

 • Toine Goossens schreef:

  Hulde voor deze bestuurder die begrijpt dat je niet met gestrekt been tegen je belangrijkste partner in gaat. De corporaties dienen de parallelle belangen met de gemeente op te zoeken.

  Het belangrijkste gezamenlijke belang is het gebrek aan bouwgrond. De Autoriteit Woningbouw ziet dat als de grootste beperking voor de bouw van meer sociale woningen. Corporaties nemen daar nauwelijks posities in in. Zij kunnen niet op tegen de aankoopprogramma’s van de commerciële ontwikkelaars die bouwen voor pensioenfondsen en andere woningbeleggers.

  In de Omgevingsvisie Overvecht 2040 staat dat de gemeente daar ruimte ziet voor 5000 nieuwe woningen. Wordt dat sociale woningbouw? Nee, nauwelijks. Het doel is die in andere wijken te bouwen om zo tot een evenwichtigere verdeling van sociale woningen over de stad te komen.

  Gaat dat lukken? Ik denk het niet. Binnenstedelijke nieuwbouw is veel duurder dan bouwen in Rijnenburg. De grondprijzen zijn er veel hoger en door de zeer intensieve burger inspraak zijn de ontwikkelkosten hoger en is het realiseren van voldoende wooneenheden een groter risico. Gevolg hoge huurprijzen. Probeer daar maar eens als corporatie tussen te komen.

  Laat de wethouder dat eens op DeNuk uit komen leggen.

 • Liesbeth schreef:

  Een moedig bestuurder!

 • Marie-Louise vendonck schreef:

  Ze hebben onze mooie woningen aan de SSH verkocht. 1 grote nachtmerrie. Nu krijgen we dus tussen normale bewoners, studenten, gevolg: overlast, herrie, ruzie, drugsmisbruik, drankmisbruik. De SSH is de SCHRIK van Utrecht. En daar moeten wij nu verplicht van huren. Wat – een – ellende. En wat een shit organisatie is dat. Voor aso’s , door aso’s dat is het motto van hen volgens mij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *