Cartesiusdriehoek

De toekomst van dB’s: “De gemeenteraad is nog altijd de baas in de stad”

Door de bouwplannen voor de Cartesiusdriehoek is de toekomst van dB’s onzeker geworden. Het bedrijventerrein wordt de komende jaren veranderd in een groene stadswijk. Of daarin nog plek voor zal zijn voor het essentiële dB’s is zeer de vraag. Vandaag konden Utrechters hun zienswijze indienen over het bestemmingsplan. Ruimtemaker Marit Overbeek stuurde haar visie in. “De gemeenteraad is nog altijd de baas in de stad.”

 

Het ‘elders’ is er niet meer: elk gaatje in de stad wordt gebruikt of is voorbestemd tot woonlocatie

De druk staat er goed op in Utrecht. De stad verwacht in 2025 400.000 inwoners en dus is het begrijpelijk dat er vaart wordt gemaakt met woningbouw. Onder druk wordt alles vloeibaar en dus is nu ook de Cartesiusdriehoek aangewezen als woonlocatie. De plek waar het monumentale CAB-gebouw onderdak biedt aan muziek en vormen van cultuur die zich niet overal thuis voelen. Waar het eerste koersdocument voor dit stukje Utrecht nog kansen leek te bieden voor behoud van deze unieke biotoop, zien de plannen er nu anders uit.

Allereerst is het onbegrijpelijk dat de culturele en historische waarde van een van de weinige monumentale gebouwen in dit stuk stad van geen belang meer lijkt te zijn. Honderden woningen bovenop het CAB-gebouw: het tast de identiteit van het gebouw onherstelbaar aan. Dit plan gaat ten koste van een echt Utrechts gebouw, herkenbaar en van betekenis voor bewoners, en een overblijfsel van de geschiedenis van het gebied. Maak hier geen ‘Sypje’ van (https://cu2030.nl/page/sijp). Bovendien maakt het bouwen van woningen op het gebouw het dak tot privéterrein, terwijl het eerder bedachte dakpark de zo broodnodige groene publieke ruimte zou bieden.

De ongetwijfeld kostbare herontwikkeling van de Cartesiusdriehoek wordt uiteraard door de ‘torenflat’ mede gefinancieerd, maar ten koste van wat? Op het stadskantoor is tijdens de voorbereidingen voor deze tender vast nagedacht over wat de gevolgen van deze ambitieuze woningbouwplannen zullen zijn voor dB’s, Studio Moskou en alle andere gebruikers van het CAB-gebouw. En ze zullen zijn gebagatelliseerd met de woorden ‘ach, zo’n plek duikt vanzelf wel weer op elders in de stad’.

“Het bloed, zweet en tranen van het pionieren wordt weer niet beloond”

Maar dat ‘elders’ is er niet meer: elk gaatje in de stad wordt gebruikt of is voorbestemd tot woonlocatie. Door dit plan wordt het muzikale ‘opstapje’ van Utrecht (broodnodig voor een gezond muziek- en podiumklimaat) en een geliefde ontmoetingsplek voor allerlei culturen de stad uitgejaagd. Het bloed, zweet en tranen van het pionieren wordt weer niet beloond, het begint een slechte Utrechtse traditie te worden (Kytopia), opnieuw moet dB’s wijken voor woningbouw (eerst uit Dichterswijk verdreven voor Parkhaven). Terwijl in andere steden, binnen en buiten Nederland, inmiddels is bewezen wat pionierswaarde kan betekenen voor een gebied. Daar heeft de Rijksbouwmeester nog onderzoek naar laten doen, na te lezen in Value cycle for real space: http://www.christiaanweiler.com/…/190508.cab_div.VCRS.SUMM.

Zoals we erfgoed niet meer platgooien, maar als uitgangspunt nemen voor een herontwikkeling, zo zijn ook (broed)plaatsen van maatschappelijke en culturele waarde te combineren met nieuwe functies. De energie die in het CAB-gebouw heerst kan leiden tot allerlei nieuwe initiatieven en verbindingen met de nieuwe bewoners en gebruikers. Sta niet toe dat die verbinding als risico wordt gezien, maar eis van de ontwikkelaars ruimte om kansen te laten ontstaan, kansen op kruisbestuiving en innovatie, op een unieke en echt Utrechtse plek, een plek met karakter en een combinatie van oud en nieuw, bekend en onbekend.
P.S.: Bij het Rijk komen inmiddels programma’s en potjes los waarmee herontwikkelingen als deze deels zijn te financieren, zonder dat deze kosten op de woningkopers en de culturele infrastructuur van de stad worden verhaald 😉

“Ook al is de grond niet van de gemeente, de gemeenteraad is nog altijd de baas in de stad”

Anderen zullen het al schrijven: alleen wonen maakt geen stad. Utrecht moet in de gaten houden of vitale functies als cultuur en groen niet het onderspit delven in de huizenzee.

Ook al is de grond niet van de gemeente, de gemeenteraad is nog altijd de baas in de stad. Natuurlijk had de raad zich in een veel eerder stadium stevig met de tendereisen en randvoorwaarden voor de Cartesiusdriehoek moeten bemoeien. Nu zullen relaties met eigen wethouders onder druk komen te staan. Maar als Utrecht echt gezond stedelijk wil leven, is ontspanning broodnodig. En eis je als gemeenteraadslid toch een plan waarin dB’s kan blijven, verbindingen aangaat met nieuwe omwonenden en het CAB-gebouw in zijn monumentale en historische waarde wordt gelaten.

Marit Overbeek (Ruimtemaker)

Lees hier ons verhaal over het belang van dB’s. En bekijk hier de vlog van Henk Westbroek over dB’s.

Redactie

11 reacties

Reageren
 1. Goede zienswijze. Alleen een kanttekening: de Utrechtse gemeenteraad is al jaren niet de baas in de stad. Dat is vastgoed in samenwerking met betrokken wethouders.

 2. Helemaal met Marit eens! Hoop dat de gemeenteraad eens een keer ballen last zien en staat voor deze belangrijke plek!

 3. Goed stuk, eens met de inhoud. Alleen dat de gemeente de baas is in de stad, daar geloof ik al sinds Hoog Catharijne niet meer in. In vele schrijnende voorbeelden in het recente verleden, hebben ze de zeggenschap voortdurend uit handen gegeven aan handiger jongens – onder meer door afspraken niet voldoende ondubbelzinnig vast te leggen. De zittende gemeenteraad kan altijd de handen in onschuld wassen en verwijzen naar de vorige politiek verantwoordelijken.
  In dit geval is de grond niet eens van de gemeente dus ik vrees het ergste. Als het nu dus maar niet al te laat is.

 4. Ooit, heel lang geleden, gingen de mensen hier voor de straat op. Nu beperkt men zich tot het indienen van zienswijzen die niets zullen uithalen. Ook dit verhaal, hoe sterk onderbouwd ook, levert niets op. De gemeenteraad is lui, ondeskundig en te zwak om in conflict te gaan met de wethouders. Waarom is er nog geen duidelijk zichtbare actie voor dB’s gevoerd. Je kan ook zeggen: we pikken het niet meer en daar naar handelen. Laten we maar eens beginnen met de gemeenteraadsleden te mailen, zodat die uit hun comfortzone worden gedwongen.

 5. ‘We kunnen ons verheugen op initiatieven die de stad de komende vier jaar gaan inkleuren, met voldoende ruimte voor verfspatten buiten de lijntjes die de stad een eigen karakter geven.” Lees hier een citaat uit de cultuurnota 2021-2024. Ach, wat wil de wethouder toch graag verfspatten en rafelrandjes (ook een vaak gebruikt woord). Ondertussen wordt dB’s de nek omgedraaid.

 6. Je zou mogen denken dat die jongens en meisjes van D66 en Groenlinks hun poot stijf houden in deze zaak. Maar als de wethouder blaft, kruipen ze allemaal weer in hun hoekje.

 7. Siep van Rijswijk, programmeur Stathe, muzikant en oud-medewerker dB’s: “Ik merk nu eigenlijk pas wat voor gemeenteraad we hebben. Het zijn een stelletje clowns”. En zo is het. Al jaren.

 8. Niet bij de pakken neerzitten maar doen wat in je vermogen ligt. Natuurlijk is de kogel nog niet door de kerk, natuurlijk is het maatschappelijke middenveld nog te mobiliseren, natuurlijk kunnen raadsleden, weerhoudend en burgemeester op andere gedachten worden gebracht. Maar zet dan ook alles wat je aan contacten en netwerken hebt in! Schrijf, bel, mail, app, spreek aan, vraag, suggereer, motiveer! Verongelijkt achteroverleunen, hoe begrijpelijk ook, helpt in ieder geval niet, netzomin als cynisme. Zonder hoop zakt het zeker in elkaar, dus laten we het samen, met alle gebruikers, aanpakken. Joechei!!
  (Een amateurmuzikant en veelvuldig bezoeker van dB’s)

 9. De reactie van Frans (S gok ik) is geheel terecht.

  Het is correct dat de GR de baas is, maar de GR is wel te beïnvloeden als 1) coalitie problemen zal ondervinden en 2) oppositie daar brood in zal zien.

  Is dat bij DB – ik kom er zeer vaak – ook zo? Voelen Diepenveen en Verschuure pijn al DB moet blijven? Ja: als de woningbouw lukt, maar economie niet. Daar zit in piepkleone opening: alleen bij D66.

  Los van dit alles: de stelling van Marit over de architectuur is m.i. gaappraat: we leven niet in een museum. Momenteel vinden velen de combi van oud en nieuw mooi. Een stad die stilstaat is een economisch dode stad.

  De kern is dat menselijke activiteiten en ondernemerschap ruimte krijgen. Dat is de kern van de stad.

  De economische intellectuelen in het stadskantoor die Kytopia de nek hebben omgedraaid (en dus ook DB), snappen niet wat de economische waarde van de stad is; de paniek rond de Jaarbeurs, retail en hotels tonen dit. Echte lieverds zijn het; wel triest.

  De waarde moet uniek zijn dankzij onderscheidend ondernemerschap zijn. En daar hoort cultuur bij. Die rare Romeinen wisten dat al.

  De intellectuelen van GroenLinks en D66 gaan voor de korte poen. Triest volk.

  Mene mene tekel.

 10. Ik zou een lit van de gemeente read uitnodiging En laten zien hoe goed jullie het voor elkaar hebben voor een zeer groot groep van muziekanten. Vele leeftijd categorieën komen bij jullie. Maken een petitie en laat die ondertekenen door alle mensen die met veel plezier bij jullie musiceren. Bied deze aan en vraag de media er bij. Misschien helpt het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *