Sociale ‘huisjesmelker’ vraagt nu 1126 en 1300 euro kaal

Corporatie Woonin-Mitros!- verhoogt huur met 29 procent en onttrekt sociale huurwoningen

De huurwoningen aan de Vrouwjuttenhof

Woningcorporatie Woonin (voorheen Mitros) voert deze maand een huurverhoging van 29 procent door. Het gebeurt bij een vanouds sociale huurwoning in de Utrechtse binnenstad. De woning aan de Vrouwjuttenhof is daarmee sociale huurwoning af. 

Corporatie Woonin (Mitros) gebruikt hier een verhuizing om de huur flink te verhogen. De gemeente Utrecht is niet op hoogte van de extreme huurstijging. En weet niet dat deze woning aan de voorraad betaalbare huurwoningen onttrokken wordt. De woordvoerder van wethouder Wonen Dennis de Vries (PvdA) laat dit aan De Nuk weten. 29 Procent huurverhoging ‘lijkt echt buiten proportie’, schrijft de Vries. In algemene termen vindt de wethouder dit ‘onwenselijk’. 

Gaat het linkse stadsbestuur tegen deze huurprijsopdrijving optreden? En onderneemt PvdA-wethouder de Vries maatregelen tegen het verder verkleinen van de sociale woningvoorraad?   

Het rustige buurtje tussen Oudegracht en Lange Nieuwstraat lag twintig eeuwen geleden in het Romeinse Ultrajectum. In de lente van 2021 troffen archeologen in dit straatje kostbaarheden uit de Romeinse tijd aan. Tegenover een rij sociale huurwoningen uit de jaren zeventig werd gegraven om een parkeergarage en koopwoningen aan te leggen. Nu slenter ik op een mooie nazomerse dag door dit zo historisch stukje binnenstad. Het heet hier Vrouwjuttenhof, pal achter het Willem Arntsz Huis. Waar de betaalbare huurwoningen uit de jaren zeventig tegenover nieuwe ‘stadsvilla’s’ van richting een miljoen euro liggen. De cliënten van het Willem Arntsz-huis vinden in dit tolerante buurtje een fijne leefomgeving.  

Na de oplevering eind jaren jaren ’70. De binnenstad is een aantal mooie, betaalbare sociale huurwoningen rijker (foto: Het Utrechts Archief)

Wie zijn oor bij de buurtbewoners te luister legt, hoort weinig begrip voor de grootste corporatie van de stad. Geen goed woord over de Woonin-top komt over hun lippen. ‘Het is belachelijk dat sociale huurwoningen naar de vrije sector gaan.’ ‘Blijf met je fikken van sociale huurwoningen af.’ ‘Woonin is net als Mitros vroeger een ordinaire huisjesmelker.’ ‘Het is gewone mensen de stad uit treiteren.’ 

Woonin verantwoordelijk voor extreem oplopende huurprijzen 

Hebben de bewoners reden tot boosheid?  

Deze zomer vertrok het echtpaar dat Vrouwjuttenhof 51 huurde. Hun huur: € 874,33. De nieuwe huurder betaalt sinds 1 september € 1126,00 per maand. 

Woonin greep dus een verhuizing aan om de huur met 29 procent te verhogen. De woning is nu een vrije sector-woning. En is door Woonin onttrokken aan de sociale huurvoorraad. 

Het kan hóger, blijkt iets verderop in de huizenrij. Een huurhuis, identiek aan Vrouwjuttenhof 51, heeft er nu een huur van € 1300,52. Voor 85 vierkante meter. Het is bijna 500 euro boven de ‘sociale huurgrens’. Ook deze woning werd door Woonin/Mitros dus uit de voorraad betaalbare woningen gehaald. Is de gemeente Utrecht van de extreme huren voor sociale huurwoningen op de hoogte? Nee. Het blijkt uit antwoorden van wethouder Wonen Dennis de Vries (PvdA) op vragen van De Nuk. 

Een enkeling kijkt door het kolossale onbegrip voor Woonin heen. Die kent de woekerhuren op de dolgedraaide Utrechtse woningmarkt. En heeft door dat een kale huur van € 1126,00 of € 1300 -voor 85 vierkante meter- niet torenhoog is. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de Qatarflats’, verzuchten realistische buurtbewoners. Je betaalt daar op Kanaleneiland honderden euro’s meer voor een kleinere woning dan Vrouwjuttenhof 51.’ 

De overeenkomst tussen de Qatarflats -ooit sociale huurflats- en de huurwoningen aan de Vrouwjuttenhof? Eigenaar Mitros, nu Woonin, is in beide gevallen verantwoordelijk voor extreem oplopende huurprijzen. 

Het blok sociale huurwoningen aan de Vrouwjuttenhof werd eind jaren zeventig gebouwd. De woningen kwamen op de plek van de voormalige sigarenfabriek Ribbius Pelletier. Subtiele architectuur leverde mooie sociale huurwoningen op. Van oudsher vonden in de Utrechtse binnenstad mensen met een kleinere beurs een woonplek. De recente huurverhogingen door Woonin/Mitros passen in een trend, zeggen de buurtbewoners. Minder draagkrachtigen worden de laatste jaren uit de stad geweerd. ‘Je zag het ook toen enkele jaren geleden de honderden sociale huurwoningen achter monumentale gevels aan beleggers verkocht werden.’ Het gebeurde met instemming van de gemeente. 

‘Geliberaliseerd’ in huurjargon 

De bewoners stellen dus dat de corporatie de woningen ‘boven de sociale huurgrens heeft geduwd’. Of wel ‘geliberaliseerd’, in huurjargon.  

Hoe onttrekt corporatie Woonin/Mitros deze woningen aan de sociale huurvoorraad? Dat gaat zo. Bewoners van een sociale huurwoning die in de loop van de tijd meer zijn gaan verdienen, heten ‘scheefwoners’. Ze hebben een inkomen boven 44.000 euro (alleenstaande) of 47.000 (meerpersoonshuishouden). Ze mogen dan in hun sociale huurwoning blijven wonen. Wel wordt hen jaarlijks een extra huurverhoging opgelegd, bovenop de reguliere huurverhoging. Zo gaan zij in de loop van de jaren meer dan de maximale sociale huur (in 2023: 808 euro) betalen. Wanneer deze huurder verhuist, moet de woningcorporatie de huur terugbrengen naar maximaal 808 euro. Woonin doet het tegenovergestelde. Die gebruikt de verhuizing van de ‘scheefwoner’ om de huur verder te verhogen. En de woning daarmee te liberaliseren. De top van Woonin beseft dat aan sociale huurwoningen minder te verdienen is dan aan geliberaliseerde huizen.  

Waarom een huurverhoging van 29 procent bij deze verhuizing?  

Op deze vraag geeft corporatie Woonin geen antwoord. 

Waarom ziet Woonin niet af van deze extreme huurverhoging? 

Ook deze vraag wordt niet beantwoord. 

Woonin wil wel íéts kwijt over het verhuren van deze woning in de vrije sector. ‘Vrije sector’ wordt gevormd door alle woningen boven de liberalisatiegrens van 808 euro. 

Woonin-voorlichter Jolande Uringa: ‘Met deze woning hebben we weten te voorkomen dat iemand die werkt in de vitale sector, de stad noodgedwongen verlaat vanwege gebrek aan een passende en betaalbare woning.’   

‘Ongewenst en ongepast’ 

Voor raadslid Rick van der Zweth (PvdA, specialist Wonen) vormen de hoge huren voor voorheen sociale huurwoningen een onaangename verrassing. ‘Ik wist niet dat ze dit zo doen. Het is ongewenst en ongepast.’ 

Ook de GroenLinks-woordvoerder Wonen in de raad, Pepijn Zwanenberg, is niet op de hoogte. ‘Ik ben niet enthousiast. Het aantal sociale huurwoningen moet omhoog in plaats van omlaag.’  

De landelijke belangenvereniging van huurders, de Woonbond, wil het onttrekken van sociale huurwoningen voorkomen. Woordvoerder Mathijs ten Broeke: ‘Corporatie Woonin neemt blijkbaar de vrijheid om die huren te verhogen. En zo de woning te liberaliseren. Maar de corporaties zijn het niet verplicht. Ze kunnen er van af zien. Wij vinden wat Woonin doet onjuist. Er zou een regel moeten zijn die dit voorkomt. Dit is een van de oorzaken van het dalend aantal sociale huurwoningen.’ 

We leggen het feit dat de gemeente Utrecht niet op de hoogte is van deze onttrekking van sociale huurwoningen voor aan hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Hij zegt: ‘Dan zit de gemeente te slapen. Als dit zo gebeurd is, moet de gemeente ingrijpen.’   

‘Natuurlijk begrijpen wij de emoties’ 

We leggen Woonin-woordvoerder Uringa en wethouder Wonen Dennis de Vries de emoties van de buurtbewoners voor. 

Wat vinden jullie van de typering dat Woonin zich als ‘huisjesmelker’ gedraagt? En dat dit ‘a-sociaal’ is? 

Woordvoerder Uringa beantwoordt de vraag niet. 

Wethouder de Vries (PvdA) wil De Nuk niet persoonlijk te woord staan. Schriftelijk laat hij via zijn woordvoerder weten: 

‘Natuurlijk begrijpen wij de emoties van mensen als het gaat over de stijgende prijzen op de woningmarkt. De woningnood heeft binnen de gemeente dan ook enorm hoge prioriteit.’ 

Binnenkort deel 2. Hoe Mitros vorig jaar bijna 1900 sociale huurwoningen afstootte. Gaat de gemeente Utrecht nu stappen ondernemen tegen corporatie Woonin (voorheen Mitros)? En waar zijn de toezichthouders? 

Laat uw reactie achter

Reactie

42 reacties

 • Rietje schreef:

  Viespeukerij.
  We zijn niet anders gewend van Mitros toch ?!

 • Rob de Vroed schreef:

  Hou vol Cees Grimbergen met deze huurmaffia te blijven volgen. De stad wordt onbewoonbaar door deze praktijken.

 • Bianca schreef:

  Ook op de Petemoederslaan en parallelstraat Willem hedastraat zijn de afgelopen maand 2 sociale huurwoningen verkocht.

  Verder is Woonin op grote schaal enorm laks waar het onderhoud en reparaties betreft.

 • Jolanda schreef:

  Dat zijn geen sociale huurwoningen meer. Grens ligt bij €808.
  Altijd fijn zo’n PvdA wethouder, die z’n achterban naait. Weet je ook waar je niet op gaat stemmen in november, ook al is het landelijk.

 • Jaap Blok schreef:

  Het is ongewenst en ongepast zegt het PvdA-raadslid. Dan weten we dat ook weer.

 • J. O. schreef:

  Je zou bijna pleiten voor een huurdersstaking: collectief net zolang geen huur overmaken tot het systeem een aantal fatsoenlijke waarborgen heeft. Van onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers hoeven we het niet te hebben, getuige de verbijsterende verrastheid van de heer Van Zweth en consorten, dus is het misschien tijd voor wat burgerlijke ongehoorzaamheid.

 • F. Kooijman schreef:

  Hoe is het mogelijk dat identieke woningen zo in huur verschillen? Waar eindigt dit? Als de markt de huren van de Mitros-woningen gaat bepalen, is het snel gedaan met de sociale huur.

 • Ank Houtkamp schreef:

  Zie hier de toekomst van mijn kinderen. In Utrecht zal geen plek meer voor ze zijn.

 • Toine Goossens schreef:

  Dit zou onmogelijk zijn geweest in de tijd dat sociaal wonen een louter lokale aangelegenheid was. In die tijd waren bestuurders, de verantwoordelijk wethouder, nog gevoelig voor de mening van hun achterban.

  Door schaalvergroting van lokale gemeentelijke dienstverlening is de sociale controle daarop weggevaagd. Gemeenteraadsleden kunnen lullen als Brugman maar hun mening telt niet meer. Gemeenteraden gaan niet meer over het aansturen en corrigeren van bovenlokale gemeentelijke dienstverlening.

  Er ligt een brief van Hanke Bruins Slot bij de 2e Kamer om lokale democratie te versterken en om de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en gemeenten beter te organiseren. Is wat mij betreft een belangrijk verkiezingsthema in november.

 • G. H. Smeets schreef:

  Raadsleden lullen als Brugman, maar dan vooral voor de bühne. De de twee in dit artikel opgevoerde raadsleden vinden deze situatie ongewenst. Gaan ze er ook wat aan doen? Uiteindelijk maken hun partijen wel deel uit van dit ‘linkse’ college.

 • HB schreef:

  Met een eenvoudig stappenplan kun je de jaarlijkse huurverhoging tegenhouden, kijk op wijweigerendehuurverhoging.nl.

 • Toine Goossens schreef:

  Inderdaad G.H. Smeets. Deze 2 raadsleden hebben geen enkel recht van spreken. Ze maken reclame want steunen het college.
  Verdiep u echter in het grote gebrek aan lokale democratie. Onze volksvertegenwoordigers dienen rechtstreeks zeggenschap te krijgen in bovengemeentelijke samenwerkingsorganisaties.

  Ook de democratische controle over onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk was vroeger veel directer dan nu. We hebben een grote klasse nieuwe vrijgestelden gecreëerd die onderling uitmaken wat goed voor ons de burger is. De politieke partij die het denken van die Nieuwe Vrijgestelden beheerst die deelt de lakens uit. Ook dat gaat volledig buiten de democratische beginselen om.

 • Hans Carriere schreef:

  Met het oog op de komende verkiezingen zal het interesant zijn te zien, hoe de in utrecht bepalende politieke partijen hierop reageren. We weten dan gelijk op wie we wel of niet moeten stemmen.

 • IF schreef:

  Niets nieuws onder de zon!
  Dat heeft het UMF, als particuliere verhuurder met veel sociale woningen en in de binnenstad, in zijn pakket ook gedaan. Kraaide geen haan naar. Ik was de enige op die beruchte jaar vergadering van het UMF die pleitte voor handhaving van de sociale huurnorm, conform het legaat. In die vergadering vertelde een Utrechtse beroemde dichter, die dat jaar een boek had geschreven in opdracht van het UMF, dat ik zat te zeuren.
  Helaas was ik niet alert genoeg om te zeggen, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Zou de “ beroemde” dichter heel goed begrepen hebben gezien zijn achtergrond.

 • Jolande Uringa vanuit Woonin schreef:

  Tja, het is ook best ingewikkelde materie om te duiden in een opiniestuk.

  De woning op de Vrouwjuttenhof gaat naar de Middenhuur. Middenhuur staat hoog op de prioriteitenlijst van de Gemeente Utrecht en hiermee sluiten we aan bij de lokale Woonvisie. Voor het bepalen van de huurprijs volgen we het Actieplan Middenhuur van de gemeente.

  Ten aanzien van de cliffhanger (deel II): die 1900 woningen zijn nog gewoon sociale huurwoningen met een sociaal huurcontract, maar zijn door inkomensafhankelijke huurverhoging (dus hoe meer mensen verdienen…) in een andere categorie terecht gekomen. Is het redelijk dat zij naar draagkracht betalen? Een politieke afweging.

  In elk geval: zodra de bewoners verhuizen komt er -op enkele Middenhuurwoningen na- direct weer een huurprijs die past bij een sociale huurwoning. We zien uit naar de opiniestukken over deze extreme huurverlaging (tot ca 45%).

 • Michael Hermanus Schuurmans schreef:

  @ Jolande… moeten we onze boodschappen dan ook naar draagkracht gaan betalen? Sociale huur is sociale huur en eigenlijk vind ik het godgeklaagd dat als je er eenmaal al jaren woont, je inkomen toch nog gecontroleerd wordt bij de belastingdienst, want stel je voor dat iemand een betere baan krijgt en eindelijk iets meer overhoudt… Dit is gewoon stiekeme huisjesmelkerij. Juridisch wellicht correct maar m.i. moreel verwerpelijk.

  En dan heb ik het nog niet over het spaarzame onderhoud/vernieuwingen die ineens wel worden toegepast zodra er iemand vertrekt. We hebben hier twee jaar moeten knokken om iets hedendaags als dubbel glas en fatsoenlijke ventilatie te krijgen. Sorry… heb ik het er toch over.

 • WJM schreef:

  Schandalig!
  De oud-wethouders in de 70-er jaren van Volkshuisvesting van Utrecht,
  Ad Brandsen(CDA) en Theo Harteveld(PvdA) draaien zich om in hun graf hoe er tegenwoordig omgegaan wordt met de Utrechtse sociale huurwoningen! En met de Utrechters die afhankelijk zijn van deze woningen.
  Dit waren namelijk wethouders, die echt voor de Utrechtse huisvesting stonden.
  Zij gebruikten Utrecht niet -zoals tegenwoordig veelal het geval is- als een opstap voor het Haagse pluche! De band die zij hadden met Utrecht en haar inwoners was heel belangrijk voor deze politici!

 • Josje Schuitema schreef:

  Fijn te weten dat de wethouder van PvdA de emoties van mensen zegt te begrijpen als het om dit soort prijsverhoging gaat. Zielig dat hij uitsluitend via een woordvoerder met de heer Grimberg wenst te praten. Maar goed , waar heb je anders communicatie medewerkers voor in dienst.

 • Henk Westbroek schreef:

  Cees Grimbergen zegt het weer scherp. Goed te weten dat de wethouder hier niet blij van wordt en het daar bij laat.

 • Paul schreef:

  reken even mee
  85 m2x 6500 euro= waarde 552500
  rente 4% x waarde = 22100 rente per jaar(aflossingsvrij)
  per maand = 1841 rente aftrek = 1105 euro

  Nou dan is die huur toch best redelijk zonder onderhouds lasten

 • Brouwer schreef:

  Dank dat je dit belangrijke onderwerp intensief volgt, Cees! Hoe is dit mogelijk, en zeker terwijl Utrecht een ‘linkse’ gemeenteraad heeft. Ook de verkoop van sociale huurwoningen door Woonin gaat stug door. Tevens trekt Woonin alle woningen die zij aanbiedt op tot de huurgrenzen van resp 647 en 808, ongeacht de grootte of de staat van de woning.
  808 ook is voor de meeste mensen die binnen die categorie vallen en dus geen aanspraak op toeslag maken amper of niet op te brengen. Inmiddels is de term sociale huur wel achterhaald.

 • Suze van Eerten schreef:

  Mevrouw Uringa,
  U zult, hoop ik, lang moeten wachten op een opiniestuk over extreme huurverlaging zoals door u in uw reaktie beschreven.
  Hooguit een constatering dat Woonin kennelijk toch de regels voor sociale verhuur heeft gelezen. Een nieuwe huurder betaalt bij aanvang van de huur een bedrag dat redelijk is volgens het woningwaarderingsstelsel/wws. (Anders moet die huurder zijn recht gaan halen bij de Huurcommissie).

 • José Bontekoe schreef:

  @Ank Houtkamp, helemaal met u eens! Er is in deze stad geen plaats meer voor onze kinderen. Je moet als starter alleen een geweldig salaris verdienen wanneer je in je eigen stad wilt blijven wonen. Dan maar gaan samenwonen? Alleen een huis, lijkt mij ook niet de goede basis voor een relatie.

 • Yvonne Hessel schreef:

  Verbijsterende reactie van Woonin-woordvoerder Uringa!
  Mitros, Bo-ex en Portaal liberaliseren al een tiental jaar sociale huurwoningen.
  In die tijd waren de begrippen middenhuur en vitale beroepen onbekend.
  In 2016 was er in Sterrenwijk al een buurtprotest tegen de verkoop en de liberalisering van sociale huurhuizen. Die huurhuizen werden toen al onbetaalbaar.
  Ik woon in een complex huurwoningen van de Bo-ex, in de binnenstad.
  Sinds vele jaren wordt na een verhuizing, de huur met honderden euro’s verhoogd.
  Bijna iedere huurder in Utrecht is hier van op de hoogte. Het gebeurde én gebeurt, van Ondiep tot Hoograven en van Dichterswijk tot Sterrenwijk.
  Verbijsterender is de reactie van gemeenteraadsleden, die zeggen dit niet weten.

 • Michael Hermanus Schuurmans schreef:

  @Yvonne… toch ook wel fijn dat er nog íemand reageert in opdracht van Woonin.

 • Massegast schreef:

  Wellicht ga ik nu vloeken in de kerk, als ik naar de reacties kijk. De 70-iger jaren zijn een halve eeuw geleden. Inmiddels is de economie, de arbeidsmarkt en dus ook de woningmarkt geïnternationaliseerd. En dat geldt zeker voor de sterke Utrechtse kenniseconomie. Als je een woning in Utrecht zoekt dan concurreer je met mensen uit de hele wereld. Met een professor uit Brazilië, met een ict-er uit Bangalore, etc. Dan zijn de vriendenprijsjes aan de Vrouwjuttenhof niet meer te handhaven, als je een paar meter verderop een miljoen moet betalen. En dat op één van de mooiste plekken in de historische binnenstad. De lage rente in het afgelopen decennium komt daar nog eens bij. Ik ben het dan ook met de berekening van @Paul eens. Mitros lost het heel schappelijk op. Verder is er nog de politiek. Ach, de politiek. Die staat door die internationalisatie echt buitenspel. Kun je als originele Utrecht-bewoner (ben er zelf één) met die internationalisatie niet meekomen, dan word je een economische loser. Dat is simpelweg een hard feit, wat ik overigens niet met plezier noteer.

 • Toine Goossens schreef:

  Citaat Jolande Uringa:

  ‘De woning op de Vrouwjuttenhof gaat naar de Middenhuur. Middenhuur staat hoog op de prioriteitenlijst van de Gemeente Utrecht en hiermee sluiten we aan bij de lokale Woonvisie. Voor het bepalen van de huurprijs volgen we het Actieplan Middenhuur van de gemeente.’

  Dat is een bekentenis dat deze woning inderdaad geen sociale woning meer is.

  Ik ga acuut in sociale woningen investeren. Nadat de bewoners vertrokken zijn volg ik het actieplan Middenhuur van de gemeente en schroef ik de huur flink op. Lekker rendement maken. Ik zet er dan nog gauw wat luxe frutsels in. Omhoog met die huur!, en de gemeente werkt er aan mee. Maar niet als ik particulier ben, dan ben ik in de ogen van de linkse politici een huisjesmelker. Hypocrisie ten top.

  Verder schrijft juffrouw Jolande zoiets als: ‘De woning is naar een hoogopgeleide gegaan die volgens de gemeente voorrang heeft bij huisvesting’. Juist ja, minima hebben gewoon het nakijken anders haalt de een of andere wethouder het doel om meer onderwijslieden te huisvesten niet. Een bizar voorbeeld hoe dit linkse college de tweedeling in de samenleving aanwakkert.

 • Tom Kanters schreef:

  De toevoeging van mevrouw Hessel maakt duidelijk dat de huurverhoging op de Vrouwjuttenhof slechts een topje van de ijsberg is. Als woningcorporaties deze huurverhogingen al jaren doorvoeren is het volstrekt onbegrijpelijk dat raadsleden van GroenLinks en PvdA nu pas spreken van een ongewenste situatie. Als woordvoerders Wonen blijken ze een uitermate beperkte kennis van dit dossier te hebben. En dat geldt ook voor de wethouder. Ik noem het een schande.

 • Geenstijl@Utrecht schreef:

  Dit is echt zeer asociaal als woningcorporatie,om dit op deze wijze te doen,schaamteloos gewoon.

 • Paul schreef:

  Mogen we nav alle kritiek op Woonin de conclusie trekken dat de leraar(es), politieagent(e), verpleegster etc niet meer tot de doelgroep hoort van de woningbouw corporatie.

  Dan zijn we inderdaad een onbewoonbare stad aan het maken zoals inderdaad in de 70 en 80er jaren.

 • Lisa schreef:

  Er is hier in mijn complex laatst ook weer een woning verkocht terwijl ze tijdens de laatste ALV zeiden geen woning meer te mogen verkopen…. ???

 • Michael Schuurmans schreef:

  @Massegast… vergelijk je onze veertig jaar oude, koude, ongeïsoleerde huizen, inclusief schimmel en muurscheuren, nu met de splinternieuwe villa’s met isolatie en warmtepomp? Twee jaar moeten knokken hier als buurt om dubbel glas te krijgen tijdens corona…

  “Dan zijn de vriendenprijsjes aan de Vrouwjuttenhof niet meer te handhaven, als je een paar meter verderop een miljoen moet betalen.”

  Hoezo niet te handhaven? Sociale huur is sociale huur.

 • Boesje schreef:

  Mitros verkoopt al jaren sociale huurwoningen. Vooral in de binnenstad, die brengen het meeste op. Het is al lang bekend en de gemeente staat het toe want doet er niets tegen.

 • Paul schreef:

  @ michael,

  ik snap je kritiek niet helemaal de woning daar komt in middenhuur terecht. En kan alleen betrokken worden als iemand een sociale woning in regio Utrecht achter laat.
  Dus het is gericht op doorstromen. Je bent het hopelijk met me eens dat je niet eeuwigdurend van subsidies mag en kan profiteren. Het moet toch bij de mensen komen die het nodig hebben.
  En last but not least de woning op Vrouwjuttenhof is Label B dus niet gek voor een woning van een halve eeuw oud

  Dus Michael geniet van waar je woont want je bent een bevoorrecht mens daar!

 • Yvonne Hessel schreef:

  De woning wordt aan de voorraad sociale woninghuur ontrokken.
  Dit is niet gericht op doorstromen, maar om de huuropbrengsten te verhogen.
  Verlaag de huren van de middenhuur naar € 900,00, dan komt er veel meer doorstroming.

  De decadente opmerking dat sociale woningbouw is voor mensen, die van subsidies profiteren is stuitend. Net als de opmerking, dat een huurder van deze woning een bevoorrecht mens is, gezien de kwaliteit en ligging van de woning.
  Wat Paul eigenlijk zegt is dat mensen met een klein inkomen profiteurs van subsidies zijn. Dat deze huurders, in een tochtig huis, energielabel D/E met enkel glas, liggend in een buitenwijk thuishoren .

 • Michael Schuurmans schreef:

  @Paul… welke subsidies? Deze woningen zijn gebouwd als zijnde sociale huurwoningen. Voor mensen met een kleine beurs. Niet gebouwd als doorstroomwoningen. Dit ‘doorstromen’ werd pas interessant toen Utrecht een hotspot werd voor expats en vermogenden.

 • Michael Schuurmans schreef:

  @Paul… ben eerlijk gezegd benieuwd hoe je aan label B komt terwijl het C is?

 • Paul schreef:

  https://www.wooninmiddenhuur.nl/aanbod-details/66450/Vrouwjuttenhof51

  @Michael,

  zie website Woonin

  @ Yvonne

  ik pas even als je het niet erg vind. En sterkte met de volgende gemeentelijke verkiezingen.

 • Michael Schuurmans schreef:

  @Paul… jaah… zo kan ik het ook. Dit is nadat er twee weken een klusteam aan de gang is geweest (inclusief eigen dixi, midden op straat) na vertrek van de sociale huurders. De slager die zijn eigen vlees bewerkt en keurt.

  Hier op een ietwat onafhankelijker website, het label van sociale huurders die nog NIET vertrokken zijn:

  https://huispedia.nl/utrecht/3512pz/vrouwjuttenhof/3

 • Paul schreef:

  @ michael,

  mooie maandlast berekening daar van 2866 euro. Dank voor deze aanvulling.

 • Michael Schuurmans schreef:

  @Paul.. ik hoef toch niet uit te leggen dat dit een hypothese voor een hypotheek is? Geloof me… deze huizen zijn al lang afbetaald. Het is slechts harken nu en de boel laten verpauperen tot het aanbreken van een ‘nieuwe’ vrije sector-woning waarna ze nòg meer kunnen binnenharken.

 • Erik schreef:

  Jolanda & Jaap, vorige wethouder was van de SP. Stemmen heeft dus geen zin. Als je VVD stemt word je gepakt, maar dat weet je, dus dat is eigenlijk nog eerlijker.

  En Massegast is gewoon tegen sociale huur. Dat is ook wel weer eerlijk, want dat Utregs beleid is onder het mom van zogenaamd ‘links’ ook niet sociaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *