Partnerbijdrage

Utrechts seniorenbestand groeit flink

Het aantal 65-plussers in Utrecht zal de komende twee decennia toenemen met dik zestig procent. De vergrijzing zal zich in alle wijken van de stad voordoen. Dat blijkt uit een rapport van de gemeente Utrecht.

In het rapport van de afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht wordt een prognose geschetst voor de bevolkingsgroei tot en met 2040. De verwachting is dat de stad Utrecht over twee decennia ruim 450.000 inwoners telt. Dat waren er in 2020 iets meer dan 357.000. Hoewel Utrecht volgens de onderzoekers een jonge stad is en blijft, zal de groep 65-plussers procentueel het sterkst groeien: van 37.300 in 2020 naar rond de 61.000 in 2040. Een toename van 63 procent. De vergrijzing zal zich in alle wijken van de stad voordoen, maar in Leidsche Rijn het sterkst. Daar neemt het aantal senioren naar verwachting toe met zo’n 4.500. In de wijken Zuidwest, Binnenstad, Vleuten-De Meern en Oost zal het aantal 65-plussers eveneens sterk groeien.

Thuis wonen
De gemeente stimuleert ouderen om hun toekomst in eigen hand te nemen. Dat betekent onder meer dat vitale senioren zo veel mogelijk thuis blijven wonen. Zorgorganisaties, zorgverzekeraars, de gemeente, vrijwilligers, mantelzorgers en uiteraard de ouderen zelf: diverse partijen leveren een bijdrage om dat voor elkaar te krijgen. Utrechters die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunnen terecht op deze hulppagina. Bijvoorbeeld voor een rolstoel, een scootmobiel, het regelen van taxivervoer, hulp bij het huishouden of de aanschaf van een traplift.

Vergoeding
Wie hulp nodig heeft kan in veel gevallen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook de gemeente Utrecht heeft een eigen Wmo-loket. De Wmo is er voor alle Utrechters die financiële ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Een Wmo-consulent beslist over een aanvraag. De aanschaf van hulpmiddelen zoals een traplift, wordt vaak vergoed vanuit de Wmo.

Gesponsord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *