Verkeershinder

(On)bereikbaarheid van de stad in kaart gebracht

Utrecht bouwput? Feit is dat er ook de komende jaren veel gebouwd gaat worden en dat deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de bereikbaarheid in de stad. De gemeente heeft in kaart gebracht welke projecten de meeste consequenties hebben voor de bereikbaarheid. Grote werkzaamheden in de eerste helft zijn bijvoorbeeld het laatste gedeelte van de herinrichting … Vervolgd

Door Redactie 22 januari Reacties