Zoals wij gisteren berichtten heeft een onderzoek in opdracht van Careyn aangetoond dat er bij de verhuizing van ouderen in woonzorgcentrum Tuindorp Oost veel mis is gegaan. Careyn heeft naar aanleiding van deze conclusies exscuses aangeboden.

Voor de Utrechtse politiek is dat niet genoeg, omdat er signalen zijn dat er ook bij de op handen zijnde twee verhuizing het nodige niet goed gaat. Om die reden hebben PvdA, VVD, CU, D66,GroenLinks en SP aan wethouder Van Ooijen gevraagd of hij hun zorg over de huidige situatie bij Tuindorp Oost deelt èn of hij bij Careyn  wil aandringen op een gesprek met raadsleden en belanghebbenden.

Lees hieronder de vragen:

Sinds het voorjaar van 2018 hebben de PvdA en een aantal andere partijen op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de verhuizing van bewoners van woonzorgcentrum Tuindorp-Oost van Careyn. Ook brachten wij, net als de wethouder, éen of meerdere bezoeken aan bewoners. Zij gaven vooraf en na de eerste verhuizing aan dat er in dit proces veel mis is gegaan. Een onderzoek dat nu in opdracht van Careyn zelf is uitgevoerd door de praktijk bevestigt dit. Kijk hier voor de link.

Wij vinden dit schrijnend omdat het bewoners in een kwetsbare positie op hoge leeftijd betreft.

Wij hebben naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek de volgende vragen.Bevestigen de uitkomsten van dit onderzoek ook voor de wethouder dat het proces niet goed is verlopen en dat dit voor de toekomst beter moet?

Wij lezen dat Careyn maatregelen neemt op basis van het onderzoek. De raad zou graag naar aanleiding van dit onderzoek een open gesprek voeren met de directie van Careyn en andere belanghebbenden om te reflecteren op de conclusies en toelichting te krijgen welke maatregelen nu door Careyn worden genomen.Is de wethouder bereid deze uitnodiging eveneens onder de aandacht van Careyn te willen brengen ?

De bewoners moeten nog een keer naar de nieuwbouw verhuizen. Wij ontvangen berichten dat ook in dit proces fouten worden gemaakt, onder andere in de communicatie.Is de wethouder met ons van mening dat de uitkomsten van dit onderzoek maken dat verbetermaatregelen van Careyn direct tot positief resultaat moeten leiden voor de bewoners die al gedupeerd zijn door de eerste verhuizing? Zeker omdat zij nu veel stress en zorgen hebben vooraf aan de tweede verhuizing.

Wij beseffen dat de rol van de wethouder beperkt is omdat de politieke verantwoordelijkheid in eerste plaats landelijk ligt. Toch ging de wethouder eerder op bezoek bij bewoners, wat de bewoners goed deed en ook wij zeer waardeerden.

Is de wethouder bereid dit nu opnieuw te doen?

Gesprek met jongeren

Inmiddels heeft het bestuur van Careyn vertegenwoordigers van de groep “Tegen de onverschilligheid” uitgenodigd voor een gesprek. In juli hadden deze jongeren (zij woonden een periode met de ouderen in het verzorgingscentrum) aangedrongen op zo’n gesprek, opdat  zij op basis van hun ervaringen duidelijk konden maken waar het bij de eerste verhuizing fout ging. Wethouder van Ooijen ondersteunde dit verzoek. Wouter Smink, woordvoerder van “Tegen de onverschilligheid” liet deze week nog aan De Nuk weten nooit een reactie van Careyn te hebben gekregen. Daar is nu verandering ingekomen. Een datum voor het gesprek is nog niet bekend.