partnerbijdrage

Nederlandse regelgeving internetveiligheid in 2024

Internetveiligheid is een belangrijke kwestie, waar we allemaal belang bij hebben. Omdat technologische vooruitgang ervoor zorgt dat we steeds vaker online gaan voor allerlei verschillende activiteiten, is er een duidelijke nood aan passende wetgeving. Ook in ons land zit de overheid niet stil, en er zijn verschillende wetten en beleidsnormen in het leven geroepen om de online veiligheid van Nederlanders te waarborgen.

Een van de meest prominente en bekende wetten is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een oorspronkelijk overkoepelende Europese verordening die ook in Nederland van kracht is. De AVG is niet specifiek gericht op internetveiligheid, maar omdat deze regelgeving zich richt op de bescherming van persoonlijke gegevens, is het logisch dat deze wel een cruciale rol speelt. Gegevens worden immers steeds vaker uitgewisseld via het internet.

Elke organisatie die actief is in Nederland of zich richt op Nederlandse klanten of bezoekers, moet de principes van de AVG volgen. Dit zijn voornamelijk strenge regels die te maken hebben met het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens. Bedrijven en personen moeten de gepaste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en mate van beschikbaarheid van deze gegevens correct te kunnen behandelen.

Vrijwel elke website die persoonlijke gegevens verzamelt, moet zich aan de AVG houden. Een goed voorbeeld hiervan zijn online casino’s, die sinds 2021 legaal zijn geworden in Nederland. Joren Verdoes van Techopedia stelt dat nieuwe casinos in Nederland zich aan alle geldende wetten moeten houden, met inbegrip van de AVG. Nederlandse casino’s hebben immers een zorgplicht tegenover hun spelers.

De Wet Computercriminaliteit III, ook bekend als Wcc-III, is al sinds 2019 van kracht. Deze wet vormt een erg belangrijk deel van de overkoepelende Nederlandse wetgeving omtrent internetveiligheid in ons land. Wat de Wcc-III concreet doet, is het uitbreiden van de wettelijke bevoegdheden van opsporingsinstanties die zich richten op cybercriminaliteit. De Wet Computercriminaliteit III geeft politie en andere bevoegde instanties de macht om digitale gegevens te verzamelen, op te slaan en te onderzoeken, zelfs indien deze informatie in het buitenland wordt opgeslagen.

We hebben ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in ons land. Dit centrum speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de Nederlandse internetveiligheid, en vormt een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het NCSC heeft als voornaamste doel het voorkomen en beperken van de impact van cybersecuritydreigingen.

Het doet dit door het ontwikkelen van richtlijnen en “best practices” op het gebied van cybersecurity. Hiermee kunnen zowel particuliere bedrijven en organisaties als de overheid hun digitale veiligheid versterken. Daarnaast is het centrum een coördinatiepunt voor het delen van informatie over risico’s, zoals de gevolgen van (terroristische) misdrijven, sabotage en natuurrampen.Een andere cruciale spil in de Nederlandse cybersecurity is de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen, afgekort als Wbni. De Wbni werd actief in 2018 en is  een implementatie van de Europese NIB (Network and Information Systems) Richtlijn. Deze houdt zich vooral bezig met de veiligheid van “essentiële diensten en digitale dienstverleners”. Deze moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen om de risico’s van mogelijke cyberincidenten die hun netwerk- en informatiesystemen kunnen beïnvloeden te minimaliseren.

Logo De Nuk
Auteur

Gesponsord

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *