Participatie

Meepraten over meepraten bij het Stadspodium

Het is een hot item in de stad. Wat stelt de participatie van de burger in de praktijk voor?  Vorige week liet De coalitie ruimte voor bewonersinitiatieven wonen weten dat er vooralsnog weinig aandacht is voor de positie van buurtbewoners bij nieuwe ontwikkelingen en ruimte voor bewonersinitiatieven wonen. Lees hier hun verklaring. In het Podiumgesprek van vanavond staat deze discussie ook centraal. Wethouder Klein, raadsleden en verschillende ondernemende Utrechters geven hun visie. Hieronder de uitnodiging aan Utrechters om mee te praten. 

Veel Utrechters praten en doen mee in onze stad. Maar nog lang niet iedereen in  Utrecht is betrokken. De gemeente wil graag dat Utrechters (nog) meer en beter gaan participeren en heeft dat verwoord in een plan met als titel ‘Samen Stad Maken’. Prima vinden sommige Utrechters, maar anderen vinden dat de wethouder hier een kans laat liggen. Volgens deze Utrechters moet en kan het beter met de lokale democratie in onze stad. Geef meer zeggenschap aan burgers vinden zij, dan gaan de Utrechters nog veel meer meepraten en doen.

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 3 juli 2019. Kom ook meepraten of luisteren, iedereen is welkom!
Met een aftrap door Geert Schmitz over de gemeente Peel en Maas waar de zeggenschap veel meer bij bewoners en ondernemers ligt en het vooral de overheid is die participeert. Wethouder Anke Klein vertelt over haar visie op participatie van burgers in onze stad. En verschillende ondernemende Utrechters vertellen over hun projecten en welke hobbels zij tegenkomen en gaan hierover in debat met de wethouder en raadsleden.

Over vragen als:

  • Wanneer gaan Utrechters wel meer willen meepraten? Of is eerst meer zeggenschap nodig?
  • Als meer zeggenschap bij burgers nodig is, hoe kan je dat goed samen in de stad organiseren?
  • Hoe doen andere gemeenten dit en wat kunnen we daar van leren?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef. We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur.

Hier het kennisdossier van het Stadspodium over Utrechters en participatie.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *