Partnerbijdrage

Het belang van risico inventarisatie en -evaluatie

Als werkgever weet u dat het welzijn van uw medewerkers de hoogste prioriteit moet hebben. Niet alleen u als ondernemer, maar samen met uw medewerkers zorgt u voor het succes van uw bedrijf. Als uw medewerkers onder goede omstandigheden werken, dan voorkomt u een hoog verzuim en verbetert u de prestaties van uw medewerkers. Daarnaast heeft u een wettelijke verplichting. De Arbowet verplicht werkgevers om een goed arbobeleid te voeren. Een onderdeel hiervan is een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Wat houdt een RI&E in?

Een ri&e is niet meer dan het in kaart brengen van alle arbeidsrisico´s binnen een bedrijf, organisatie of instelling. Ook al heeft u maar 1 FTE in dienst, u bent dan al verplicht om een RI&E op te stellen. Met het in kaart brengen van alle risico´s binnen uw organisatie, bent u er nog niet. Op basis van deze vastgestelde risico´s, stelt u een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak dient ervoor om de risico´s beheersbaar te houden en om ongevallen op de werkplek en gezondheidsklachten te voorkomen. 

Hoe stelt u een RI&E op?

Wanneer u een RI&E serieus neemt, dan is het niet even eenmalig risico´s in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen die vervolgens in een bureaulade verdwijnt. Een groter bedrijf heeft vaak een medewerker in dienst die zich hiermee bezighoudt. Dit houdt in dat de risico´s en de daaraan verbonden plannen van aanpak voortdurend geëvalueerd worden. Heeft u te weinig kennis in huis voor het opstellen van een goede RI&E? Dan zijn er online veel tools te vinden die u hiermee op weg helpen. Daarnaast zijn er specialisten die dit voor u kunnen uitvoeren. Wanneer uzelf een plan van aanpak opstelt, dan moet deze altijd gecontroleerd worden door een keuringsinstantie. Dit hoeft niet als u dit uitbesteed aan een externe specialist. 

Wat als u geen RI&E kunt overleggen?

Wanneer u geen RI&E opstelt, dan bent u in overtreding en voldoet u niet aan de Arbowetgeving. Dit kan u duur komen te staan. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) kan een onderzoek uitvoeren en het plan van aanpak bij u opvragen. Als u dit niet heeft, dan kunt u hiervoor een hoge boete krijgen. Het drama zal voor u helemaal compleet zijn als er daadwerkelijk een arbeidsongeval plaatsvindt. Dan moet u alles op tafel gooien en wordt er een grondig onderzoek uitgevoerd. Uiteraard wordt dan gecontroleerd of u de risico´s in kaart heeft gebracht en het risico door middel van een plan van aanpak tracht te verminderen. Uiteraard mag u strenge maatregelen en boetes verwachten als u dan geen RI&E kunt voorleggen. 

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *