Overvecht

Wethouder Diepeveen wil Overvecht gemengder maken met een gevarieerder woningaanbod

In het ambitiedocument Samen voor Overvecht staan verschillende plannen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Een van die plannen is een gevarieerder woningaanbod om tot een meer gemengde wijk te komen. De Nuk sprak met GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen over dit plan. “Met variatie in het woningaanbod krijg je ook variatie in de bewonerssamenstelling.” 

Een belangrijk punt dat de wethouder wil maken, is dat er vooral woningen worden toegevoegd in Overvecht waardoor het percentage sociale huur omlaag gaat. Nu ligt dat percentage op de 60 tot 70 procent. “Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in het Antoniuskwartier, waar vroeger het ziekenhuis stond. En er wordt in de toekomst ook gebouwd op de NPD-strook (het voormalig terrein van de Nederlandse Pakketdienst, red.). Daar komen woningen voor jongeren, starters en ouderen.” Het is volgens Diepeveen belangrijk dat mensen kunnen doorgroeien binnen de wijk en de wijk niet hoeven te verlaten als ze op zoek moeten naar een ander type woning. Bijvoorbeeld van sociale huur naar het middensegment. Of van een appartement naar een huis.

“Ouderen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in een kleiner appartement op die NPD-strook gaan wonen. Zij laten dan een grote flat achter. In het Antoniuskwartier zien wij ook dat mensen die voorheen in een flat woonden naar de laagbouw zijn verhuisd”, legt Diepeveen uit. “Bovendien zijn die nieuwe woningen ook heel energiezuinig. Wij hebben daar extra gestuurd op verschillende onderdelen bij de aanbesteding. Dus besparen ze daar ook op.”

Sociale huur en middensegment

Om die woningen in het middensegment van vrije huur en betaalbare koop te realiseren hebben woningcorporatie Mitros en marktpartij BPD een ruildeal gesloten. BPD ontwikkelt woningen in het middensegment in Overvecht en Mitros bouwt extra sociale huur in andere wijken. “Zo’n uitruilprincipe vinden wij heel goed en we vinden ook dat dit navolging verdiend op andere plekken in de stad. Bijvoorbeeld bij de Merwedekanaalzone en Transwijk”, aldus Diepeveen. “In Transwijk is ook veel sociale huur. Door zo’n deal kan een corporatie met een sterke positie in een wijk als Transwijk of Kanaleneiland sociale huur toevoegen in de Merwedekanaalzone en de marktpartij kan middenhuur toevoegen in wijken met veel sociale woningbouw.”

Die nieuwe sociale huurwoningen in de stad komen vooral op plekken waar al gebouwd wordt of in de toekomst gebouwd gaat worden. “De sleutel voor meer variatie in het woningaanbod in Overvecht ligt voor een groot deel elders in de stad”, stelt Diepeveen. De wethouder noemt onder andere de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en Leidsche Rijn. De sociale huurwoningen komen niet aan de rand van de stad, zoals ruim 50 jaar geleden in Overvecht het geval was. Diepeveen: “Er is geen rand van de stad meer, denk ik, want de stad wordt zo intensief bebouwd dat je niet meer kan spreken over centrum en randgebieden. Hoogwaardige openbare ruimte en goede voorzieningen zie je ook buiten de binnenstad. Leidsche Rijn centrum is daar een goed voorbeeld van.”

Renoveren

Toch worden er niet alleen maar nieuwe woningen gebouwd om de diversiteit in de wijk te verbeteren. Woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex investeren de komende vijf jaar 250 miljoen euro voor renovatie van verschillende flats in de wijk. “Daarbij wordt ook gekeken naar de toewijzing van woningen. Door bijvoorbeeld een woning toe te wijzen aan mensen die aan de bovenkant van de sociale huur zitten, krijgt je meer variatie binnen een flat”, zegt de wethouder. “En bij zo’n renovatie wordt ook gekeken naar de openbare ruimte, door bijvoorbeeld te kijken of er iets gedaan kan worden aan de verkeersveiligheid. In sommige gevallen gaat het ook om het terugveroveren van de openbare ruimte en moeten we ervoor zorgen dat mensen zich weer veilig voelen.” In het plan staat dat het de bedoeling is dat de openbare ruimte in de wijk van hoogwaardige kwaliteit wordt en minder anoniem. Ook gaat de gemeente samenwerken met verschillende partijen als buurtteams en de politie in een zogeheten buurtaanpak.

De plannen voor het renoveren van flats en het bouwen van nieuwe woningen in zowel de wijk als de stad is een plan van de lange adem. Dat gaat zeker 15 tot 20 jaar duren. “In totaal is er een planvoorraad van 50.000 woningen tot 2040 in Utrecht. En in het coalitieakkoord staat dat we in dat jaar op 35 procent sociale huur en 25 procent middensegment (betaalbare huur én koopwoningen) willen uitkomen.”

Aanpak van de openbare ruimte

Ook aan de openbare ruimte en de voorzieningen wordt aandacht besteed in de aanpak van Overvecht. “Het winkelcentrum heeft nu nog een achterkantje aan de Seinedreef en dat moet met de komst van de nieuwbouw op de NPD-strook ook een voorkant worden”, zegt de wethouder. Niet alleen het winkelcentrum wordt aangepakt. Ook het groen in de wijk wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld door een groen lint aan te leggen waarbij het groene lint in het Máximapark als voorbeeld dient. “Door een groenstrook aan te leggen, verbinden we het groen bij de watertoren en het Gagelpark. Op die manier gaan mensen ook meer gebruik maken van het groen. Ze kunnen er bijvoorbeeld een rondje lopen, maar ook naar het winkelcentrum of naar een buurthuis.”

Het zijn niet alleen de woningen waar iets aan moet gebeuren. Om mensen naar de wijk te lokken, moet er ook iets gebeuren aan het imago van Overvecht. “Dat zeggen Overvechters zelf ook. Zij zijn het beu dat de wijk in de media en de beleving van mensen wordt afgeschilderd als wijk die er minder goed voor staat. Terwijl zij het als bewoners heel anders zien. Zij vinden dat de positieve kanten van de wijk ook belicht moeten worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *