Amazonekwartier

Afvoer van zwembad de Kwakel moet Overvecht verwarmen

Het college van Utrecht wil in haar strijd tegen klimaatverandering alweer met een nieuwe gasloze proef starten in Overvecht. Dit keer gaat het om zogeheten aqua-termie, oftewel lokaal warmte winnen uit riolering. De afvoer en riolering van Zwembad de Kwakel zou kansen bieden voor  aquathermie en riothermie.  
 
Het grotere project waar dit onder valt is de vervanging van de riolering in Overvecht Noord rond de Amazonedreef. Opvallend genoeg heet deze subwijk nu opeens het Amazonekwartier in het Startdocument. Een term die tot nu toe niet eerder werd gebruikt voor het gebied tussen de Paranadreef, de Carnegiedreef, de Japuradreef en de groenstrook langs de Vecht. 
 
Hoe de aquathermie via zwembad de Kwakel moet worden toegepast, is verder totaal niet uitgewerkt in de voorlopige plannen. Wel staat te lezen dat er een verkenning naar mogelijkheden om lokaal warmte te winnen uit de riolering (riothermie) komt. Hoeveel deze verkenning mag kosten, wordt verder niet toegespitst.  
 
Snelheid omlaag 

Nog een saillaint detail: Het college wil de snelheid op alle wegen in dit gebied verlagen naar 30 km/per uur. Omdat de wegen opengebroken worden voor de riolering, zouden ze daarna direct heringericht kunnen worden. Ongeveer de helft van de wegen, de Amazonedreef, Rio Negrodreef, Argentiniëdreef, Braziliëdreef en Sao Paulodreef, kent nog een 50-km-regime, dat wordt omgezet naar 30- km zone. De wegen worden onder andere versmald.  
De andere helft van de wegen, grofweg ten zuidwesten van de Amazonedreef, kent al een 30-km-regime. Toch worden ook deze wegen aangepast, omdat het volgens de gemeente nu nog te makkelijk is om harder te rijden.  
 
Kosten 
Het college geeft aan dat er nog geen kostenraming gemaakt kan worden, omdat het nog een beginstadium is. “Wel kunnen we op basis van kentallen een eerste indicatie maken.” De herinrichting kan bijna 12 miljoen euro kosten, inclusief proces- en ontwerpkosten. De gemeente heeft een budget van 9 miljoen, dus moet nog hard op zoek naar extra geld.  
Het functioneel ontwerp volgt in de zomer van dit jaar, in de tweede helft wordt het plan uitgewerkt tot een ontwerp. De werkzaamheden moeten volgend jaar van start gaan.  

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *